Foto: Nordea
Bank

Nordeas kostnadsjakt: "Vi fortsätter att utforska potentialen i Polen och Estland”

Genom att flytta fler arbetsuppgifter till lågkostnadsländer har Nordea minskat sina personalkostnader, en strategi som banken ska fortsätta utforska tillsammans med andra kostnadsminskningsåtgärder.

 

 

Uppdaterad 2021-03-02
Publicerad 2021-03-02

Den genomsnittliga ersättningen av Nordeas medarbetare minskade med -6,30 procent under 2020 och var i stort sett varit oförändrad jämfört med 2016. Detta är ett resultat av bankens lokaliseringsstrategi, vilken innebär att vissa arbetsuppgifter flyttas till lågkostnadsländer för att minska personalkostnaderna, enligt Nordeas ersättningsrapport för styrande organ för 2020. 

– Vad gäller genomsnittlig ersättning till Nordeas medarbetare beräknas det som löner och ersättningar redovisade under personalkostnader dividerat med det totala antalet anställda enligt Nordeakoncernens årsredovisningar. Den främsta bidragande faktorn till de minskade personalkostnaderna under 2020 hänför sig till Nordeas lokaliseringsstrategi, säger Mikaela Östman, senior kommunikatör och presskommunikatör på Nordea, till Realtid.

Lokaliseringsstrategin är en del av Nordeas plan för att nå de finansiella målen för 2022, vilka kommunicerades under tredje kvartalet 2019. Nordeas då nytillträdde koncernchef Frank Vang-Jensen fastställde nya finansiella mål för 2022 om att nå en avkastning på eget kapital som överstiger 10 procent samt ett K/I-tal på 50 procent. Nordea är i fas med sin affärsplan, säger Mikaela Östman.

Sommaren 2019 hade Nordea 4 000 heltidstjänster i Polen. 

– Det finns hög kompetens på IT-sidan i Polen, sa Afroditi Kellberg, kommunikationschef för extern kommunikation på Nordea, till Realtid då.  (Nordea: ”Det finns hög kompetens på IT-sidan i Polen”)

– En viktig prioritering i vår affärsplan är att förbättra vår operativa effektivitet och att vara i nivå med andra banker, samt att vi måste ta itu med vår kostnadsbas och förbättra K/I-talet. Vi behöver helt enkelt bli snabbare, enklare och mer effektiva. Som del av vår övergripande strategi att leverera banktjänster på ett mer kostnadseffektivt sätt har vi under de senaste åren minskat våra kostnader för bland annat datautrustning, programvaror, licenser och arbetskraft, och vi utvärderar löpande olika alternativ, säger hon.

Hon fortsätter:

– Över hela banken, kommer vi minska kostnaderna genom ett antal aktiviteter. Det inkluderar att signifikant minska kostnaderna för externa konsulter och vi fortsätter att utforska potentialen i vår kapacitet i Polen och Estland.  

Under tredje kvartalet 2019, då de nya mål fastställdes, uppgick antalet anställda, omräknat till heltidstjänster,  till 29 469 vilket var en ökning med 1 procent jämfört med samma kvartal 2018. Ökningen var en följd av uppbyggnad och flytt av vissa processer och funktioner till Polen och Estland, skrev Nordea i delårsrapporten för det aktuella kvartalet. K/I-talet exklusive engångsposter uppgick för kvartalet till 56 procent och avkastningen på eget kapital till 8,4 procent. För fjärde kvartalet 2020 uppgick K/I-talet till 55 procent och avkastningen på eget kapital till 8,4 procent, “med negativ inverkan från den mycket höga kapitaliseringsnivån i Nordea”. Vid utgången av fjärde kvartalet uppgick antalet anställda till 28 051.

I sin ersättningsrapport redogör Nordea mer specifikt för koncernledningens och styrelsens ersättning, som Realtid tidigare skrivit (Så mycket tjänade Nordeas koncernledning 2020).

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in