FinansNyhet

Nordea varnar för historisk svag krona

Annika WinsthAnnika Winsth
Annika Winsth.
Publicerad

”Inflationsmålet ska stabilisera ekonomin, men riskerar nu att bli destabiliserande”, säger Annika Winsth och pekar på den historiskt svaga kronan.

Sara Johansson

Nordea presenterar konjunktursrapport och skriver att avmattningen i den svenska ekonomin blir allt tydligare.

”I år stagnerar såväl tillväxt som arbetsmarknad. Riksbanken höjer inte reporäntan under prognosperioden och risken är att räntan förblir låg väldigt länge. Kronan fortsätter sin kräftgång och utgör en allt större risk”, skriver storbanken.

– Tongivande centralbanker har bytt fot och många ekonomier har hamnat i vänteläge. I Sverige är resursutnyttjandet ännu högt, men draghjälpen från omvärlden är begränsad. Bostadsbyggandet minskar samtidigt som hushållen är avvaktande. Tillväxten dämpas framöver, vilket får arbetslösheten att stiga redan i år, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Annons

Nordea skriver även att den tidigare konjunkturuppgången inte har gjort avtryck i löneökningarna och att trenden med måttlig lönetillväxt fortsätter. 

”Det är svårt för Riksbanken att kontrollera inflationen både på kort och på lång sikt. Riksbanken skjuter nästa räntehöjning på framtiden och reporäntan förblir negativ under prognosperioden”, skriver storbanken.

– Det talar för en historiskt mycket svag krona, där riskerna blir alltmer märkbara. Inflationsmålet ska stabilisera ekonomin, men riskerar nu att bli destabiliserande, säger Annika Winsth.

Annons

Annika Winsth skriver även i rapporten att den svenska tillväxten sjunker under 2 procent nästa år samt att Riksbanken har svårt att nå inflationsmålet och inväntar Europeiska Centralbanken, ECB, till den första räntehöjningen i slutet av detta år. Riksbankens besked att skjuta på nästa räntehöjning är lugnande för högt skuldsatta hushåll på kort sikt, uppger banken.

– Utbudet på bostadsmarknaden är för närvarande stort och fler orter än Stockholm lär känna av att bostadsmarknaden är skör. Att räntan förblir låg ger stöd åt bostadsmarknaden, inte minst i Stockholm, säger Annika Winsth.

Banken skriver även att de negativa effekterna av den svaga kronan är märkbara. Till och med exportbolagen höjer sina röster då de är bekymrade för hur den svaga kronan kan komma att påverka svensk konkurrenskraft på lång sikt.

Annons

– I första hand är det importbolagen som drabbas av den svaga kronan. E-handeln gör det svårt för dem att kompensera för kroneffekten genom prishöjningar. Stabilitet och förutsägbarhet är oerhört centralt för alla företag och risken är att kronförsvagningen hämmar investeringsviljan, säger Annika Winsth.

Nordea tror dock att kronan kommer att stärkas mot euron till 10 kronor under prognosperioden.

Annons