Martin Guri och Peter Malmqvist.
Bank

”Nordea uppvisar en negativ trend inom de flesta områden”

De svenska storbankerna har nu lämnat sina rapporter. Realtid har låtit Martin Guri på Kepler Cheuvreux och Analysguidens chef Peter Malmqvist analysera rapporterna.

Publicerad 2019-04-30

Martin Guri är nordisk chefsstrateg på Kepler Cheuvreux. Han tycker att bankernas rapporter överraskar svagt negativt. Främst är det lönsamheten som är svag.

Rapporterna kommer in svagare än förväntat, trots lågt ställda förväntningar, säger Martin Guri till Realtid.

Han tror att de nya fintechutmanarnas främsta påverkan på storbankerna kommer att ske genom att de pressar marginalerna på bolån.

–  Jag tror att bolånen fortsatt kommer vara bankernas dominerande källa för intäkter.

Peter Malmqvist är chef för Aktiespararnas Analysguiden. Han tycker att de svenska bankerna utvecklas på ett likartat sätt, med ett tydligt undantag – Nordea.

– Den summerade vinsten minskar 1 procent. Nedgången förklaras helt av Nordea (inkluderad till 50 procent). Exklusive Nordea stiger vinsten med drygt 10 procent, vilket delvis påverkas av en temporär vinst i Handelsbanken, säger Peter Malmqvist.

I förhållande till prognoserna, enligt SME Infront, är utfallet positivt med hela 6 procent, även inklusive Nordea, vilket dock till viss del beror på engångsvinsten i Handelsbanken. Exkluderas Nordea stiger prognosutfallet till hela 10 procent. Intäkterna ligger 1,6 procent över prognos, vilket ökar till 2,5 procent exklusive Nordea.   

Peter Malmqvist konstaterar att det den underliggande vinsten i de svenska bankerna stiger jämfört med för ett år sedan. 

Överskotten från ”nettoresultat av finansiella transaktioner” är en viktig bidragsgivare. Det är överskott från främst derivataffärer, som delvis beror på räntefallet under kvartalet. Engångsvinsten i Handelsbanken kommer från en återföring av en tidigare bonusavsättning till personalstiftelsen Oktogonen. 

Vad överraskar negativt?

– Egentligen ingenting, annat än Nordea, som uppvisar en negativ trend inom de flesta områden. Bankerna utvecklas väl, så länge som svensk ekonomi utvecklas väl. När vi får problem i Sverige är det dags att bli försiktig till bankerna. Då kommer kreditförlusterna att stiga, vilka nu ligger på försumbara nivåer.

Vad ser du som positivt?

– Bankernas förmåga att generera tillväxt, även om den är låg. Stabiliteten och de extremt låga kreditförlusterna är imponerande.

Hur tror du att fintechbolagen kommer att påverka bankernas affär de kommande åren?

– De kommer att nagga lite i kanten på bankernas vinster, men inget allvarligt. De tre svenska bankerna har en väldigt stark ställning i på hemmamarknaden och lägger vi till Nordea Sverige blir dominansen total. Det krävs mycket mer än dagens små fintechbolag för att denna stabilitet skall rubbas.

Vilken roll kommer bolånen att spela för bankerna framöver?

– Helt avgörande, särskilt i Handelsbanken och Swedbank, något mindre i SEB och Nordea. Den dag boprishaussen är över, kommer bankerna att få det mycket tuffare, särskilt om de skulle drabbas av kreditförluster inom detta område. Deras starka balansräkningar bygger i grunden på att kreditförlusterna på bolån är försumbara. Den nuvarande nedgången i byggandet är därför ett orosmoment, men inte avgörande. Utlåning till nybyggnation är en mycket liten del av totalen. 

Platsannonser