Annons

Annons

Nordea säljer LR Realkredit för 1,4 miljarder kronor

Nordea har, tillsammans med övriga ägare, tecknat avtal om att sälja samtliga aktier i det danska bolåneinstitutet LR Realkredit till Nykredit.

LR Realkredit A/S är ett nischat bolåneinstitut inriktat på finansiering av offentliga bostads- och fastighetsprojekt för sociala, kulturella och pedagogiska ändamål. Nordea är en av flera ägare och innehar 39 procent av aktierna. Nordea har idag, tillsammans med övriga ägare, tecknat avtal om att sälja samtliga aktier till Nykredit.

– Skälet till att Nordea säljer sitt innehav i LR Realkredit är att vi ska fokusera på vår kärnverksamhet och hitta en bättre långsiktig lösning för LR Realkredit. Med en ensam ägare kan LR Realkredit utveckla och utöka sin verksamhet ytterligare, och mer effektivt dra nytta av sina befintliga tillgångar, säger Bjørn Bøje Jensen, chef för Business Banking Danmark i Nordea.

Den överenskomna köpeskillingen för Nordeas 39 procent uppgår till cirka 1 miljard danska kronor, motsvarande 1,4 miljarder kronor. Affären beräknas ge en realisationsvinst på 129 miljoner euro för Nordea, efter skatt, när den har slutförts. Affären får en marginellt positiv inverkan på kärnprimärkapitalrelationen.

Annons

Annons

Även om avtalet nu har undertecknats förutsätter slutförandet av affären att berörda myndigheter ger sitt godkännande.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons