Annons

Annons

Nordea säljer innehav i Luminor till Blackstone

Nordea och DNB har tillsammans tecknat avtal om att gemensamt sälja 60 procent av Luminor till ett konsortium som leds av Blackstone. Nordea säljer senare det återstående innehavet.

Nordea meddelar i dag att banken har tillsammans med DNB tecknat avtal om att gemensamt sälja 60 procent av Luminor, den baltiska banken som Nordea och DNB skapade 2017, till ett konsortium som leds av riskkapitalfonder förvaltade av Blackstone. 

Detta uppger vara ett led i Nordeas strategi att fokusera sin verksamhet till de nordiska hemmamarknaderna. Efter transaktionen kommer Nordea och DNB att ha en ägarandel på cirka 20 procent vardera i Luminor och vara fortsatt representerade i Luminors styrelse. Nordea och Blackstone har dessutom tecknat avtal om framtida försäljning av Nordeas resterande ägarandel på 20 procent, på kort till medellång sikt. 

Den avtalade köpeskillingen för den första delen av transaktionen, där Nordea säljer en aktiepost på cirka 36 procent, uppgår till 0,6 miljarder euro.  

Annons

Annons

Försäljningsavtalet innebär att Luminor, som på en normaliserad basis har en avkastning som ligger i ett ensiffrigt mittenspann, en värdering på cirka 1,7 miljarder euro, vilket motsvarar ett P/BV-tal på 1,0x. Den framtida försäljningen av Nordeas resterande ägarandel på 20 procent kommer att genomföras till en fast värdering motsvarande ett P/BV-tal på 0,9x, framgår det av pressmeddelandet. Totalt sett motsvarar försäljningen av Nordeas ägarandel i Luminor ett uppskattat P/BV-tal på 0,97x, exklusive transaktionskostnader och andra redovisningseffekter för Nordeas del.

Vidare skriver Nordea att beslutet att sälja aktieinnehavet i Luminor är i linje med andra transaktioner som Nordea har genomfört nyligen, till exempel förvärvet av Gjensidige Bank i Norge, som väntas vara slutfört under första kvartalet 2019. 

- Försäljningen är ett naturligt nästa steg efter bildandet av Luminor 2017, där Nordea och DNB skapade den tredje största banken i regionen – en stark och självständig bank. I och med den här affären kan vi ytterligare skärpa vårt fokus på och samla våra satsningar till de nordiska hemmamarknaderna. Den gör också att vi kan återinvestera kapital på dessa marknader under de kommande åren, säger Topi Manner, chef för Personal Banking i Nordea.

Blackstone har ett förvaltat kapital om cirka 440 miljarder dollar, investerat i olika tillgångsslag världen över.

Transaktionen förutsätter bland annat sedvanligt godkännande från berörda myndigheter och förväntas vara slutförd under första halvåret 2019. 

Utöver aktieförsäljningarna ska Nordea fortsätta att erbjuda Luminor finansiering på medellång sikt, liksom operationella tjänster och IT-tjänster under en övergångsperiod fram till 2020.

Vidare skriver Nordea att med hänsyn till regler för beräkning av kapitalkrav förväntas den första aktieförsäljningen få en positiv effekt på Nordeas kärnprimärkapitalrelation med cirka 20 punkter när transaktionen har slutförts. Efter försäljningen av Nordeas totala ägarandel i Luminor, och då Luminor har återbetalat finansieringen som tillhandahållits av Nordea, väntas den positiva effekten (pro forma[1]) på Nordeas kärnprimärkapitalrelation bli cirka 45 punkter.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons