Annons

Annons

nordeaduo.jpg

Matthew Elderfield och Julie Galbo blir ansvariga för varsin försvarslinje när Nordea rustar mot risker.

Nordea rustar för risk- och regelhantering

Matthew Elderfield och Julie Galbo får nya roller när Nordea trappar upp sin organisation för riskhantering och regelefterlevnad. Storbanken talar om "första och andra försvarslinjen".

Nordea har beslutat att ytterligare skärpa fokus på och stärka handlingskraften inom riskhantering och regelefterlevnad, genom att slå samman funktioner inom dessa områden. Julie Galbo och Matthew Elderfield, båda i koncernledningen, blir ansvariga för varsin “försvarslinje”.

Nordea ska införa ett mer enhetligt sätt att kontrollera och hantera risker i bankens affärsområden och koncernfunktioner, skriver banken i ett pressmeddelande.

– De här förändringarna är ett viktigt nästa steg i vårt riskhanterings- och regelefterlevnadsarbete som ska göra oss ännu bättre rustade att möta framtidens utmaningar. De säkerställer också en tydligare fördelning av roller och ansvar mellan de enskilda enheterna och bidrar till en konsekvent kontrollkultur i koncernen, säger Casper von Koskull, koncernchef för Nordea.

Affärsområdenas riskhanteringsenheter, den första försvarslinjen, slås samman till en ny enhet: Group Business Risk Management.

Annons

Annons

Enheten kommer att ledas av Julie Galbo, tidigare Chief Risk Officer, och innefattar Group Credit Risk Management, Group Financial Crime Prevention, Global Business Risk Implementation and Support (Global BRIS) och Chief Security Office.

Riskhanteringen och regelefterlevnaden, den andra försvarslinjen, slås samman till en enhet: Group Risk and Compliance.

Matthew Elderfield, tidigare chef för Group Compliance, kommer att leda enheten och blir därmed Chief Risk Officer.

En ny chef för Compliance kommer att rapportera till Chief Risk Officer, men har som separat enhetschef också en direkt rapporteringslinje till styrelsen.

Både Julie Galbo och Matthew Elderfield fortsätter som medlemmar i koncernledningen.

Den nya organisationen börjar gälla den 1 januari 2019.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons