Stefan Ingves, Riksbanken
Stefan Ingves, Riksbanken
Bank

Nordea: Riksbanken har fel om lönerna

Riksbanken är alldeles för optimistisk vad gäller löneglidningen och det kan dröja längre än många tror innan penningpolitiken stramas åt, skriver Nordea i en färsk arbetsmarknadsrapport.

Uppdaterad 2017-03-15
Publicerad 2017-03-15

Riksbanken kommer inte få någon draghjälp från årets avtalsrörelse vad gäller inflationen och förutsättningarna för en åtstramning av penningpolitiken kan dröja längre än väntat.

Det konstaterar analytiker på Nordea i en färsk arbetsmarknadsrapport, som ifrågasätter Riksbankens prognos över löneglidningen och beskriver förtroendet för centralbanken bland arbetsmarknadens parter som “naggat i kanten”.

Enligt Nordea-rapporten väntas årets avtalsrörelse, som avgörs i slutet av mars, resultera i en löneökningstakt på 2,2 procent och låg löneglidning, “långt under Riksbankens prognos”.

Det innebär att den mjuka hållningen från Riksbanken – präglad av minusränta och tillgångsköp – kan förlängas, konstaterar Nordeas senioranalytiker Susanne Spector.

Därmed häller hon kallt vatten på spekulationer kring stramare penningpolitik som uppstått i kölvattnet av positiva inflationssiffror, som publicerades av SCB på tisdagen.

Inflationen, rensad för ränteeffekter, nådde för första gången på sex år Riksbankens mål på 2 procent i februari, enligt SCB.

“Det är såklart positivt för Riksbanken, men den underliggande inflationen är fortfarande på låga nivåer”, säger Susanne Spector till Realtid.se.

Hon tror även att det kan hjälpa fackföreningarna “på marginalen”, men att siffrorna inte kommer påverka avtalsrörelsen nämnvärt.

“Att löneglidningen är låg och fackföreningarnas lönekrav inför avtalsrörelsen är relativt låga givet konjunkturläget kan tolkas som att ingendera av parterna ännu ser ett stort löneutrymme”, konstaterar Spector.

Det kan tyckas förvånande. Sverige har för tillfället högst sysselsättningsgrad och lägst långtidsarbetslöshet i EU. Flera bedömare, inklusive Riksbanken, spår stigande löner framöver.

Men skenet bedrar, enligt Nordea. Den starka arbetsmarknaden är framförallt resultatet av en “tyst strukturomvandling”, som leder till fler högkvalificerade jobb.

Samtidigt fortsätter industrin, där sysselsättningen tvärtom minskat, att vara “normerande” för lönebildningen mer allmänt.   

“Så länge inte inflationen uthålligt kommer upp över 2 procent eller sysselsättningen inom industrin ökar så kommer löneökningarna med största sannolikhet fortsätta att vara nominellt låga. Det försvårar för Riksbanken att nå inflationsmålet,” konstaterar Spector.

Platsannonser

Logga in