Annons

Annons

Nordea_huvudkontor_534.jpg

Nordeas har lämnat besked om att huvudkontoret ska flyttas från Stockholm till Helsingfors.

Nordea publicerar prospekt om flytten

Nordea Bank publicerar information, i form av ett prospekt, om de huvudsakliga hänsynstagandena och motiven bakom beslutet att flytta moderbolagets säte från Sverige till Finland.

Nordea Bank meddelar under torsdagsmorgonen att ett prospekt är publicerat på hemsidan med information om de huvudsakliga hänsynstagandena och motiven bakom beslutet att inleda en flytt av moderbolagets säte från Sverige till Finland. I Prospektet klargör Nordea även de finansiella konsekvenserna av en flytt, och hur en flytt förväntas påverka bolagsstyrningen i Nordea och noteringen av
Nordeaaktien. Dokumentet tar även upp vissa aspekter på källskatt.

Den 6 september 2017 beslutade styrelsen för Nordea att inleda en flytt av koncernens moderbolags säte från Sverige till Finland. Enligt dagens pressmeddelande ska ett prospekt sammanställas i enlighet med prospekdirektivet (så som det gäller i Finland) som en del i den formella fusionsprocessen. Detta är ett formellt dokument som ska uppfylla de rapporteringskrav som föreskrivs i prospektförordningen. 

"Informationen i det dokumentet kommer emellertid att grunda sig på redan offentliggjord information och kommer inte att presentera skälen för fusionen eller några andra aspekter av processen på annat sätt än vad som tidigare har offentliggjorts".

Annons

Annons

Avsikten är att registrera prospektet och göra det tillgängligt för aktieägare i mitten eller slutet av februari, och senast två veckor före årsstämman som är planerad att hållas den 15 mars 2018.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons