Bank

Nordea planerar fler värdepapperiseringar

I höstas gjorde banken en risköverföring till investerare genom en syntetisk värdepapperisering av 8,4 miljarder euro av kreditportföljen. Fler i samma storleksordning kan vara på gång.

Uppdaterad 2016-12-06
Publicerad 2016-12-06

Nordea kan komma att genomföra fler så kallade värdepapperiseringar som lyfter risk från bankens balansräkning. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt med hänvisning till Bloomberg News.

I höstas gjorde Nordea en risköverföring till investerare genom en syntetisk värdepapperisering av 8,4 miljarder euro av Nordeas kreditportfölj.

–Vi kan komma att göra en eller två transaktioner där den kombinerade volymen kan vara ungefär i nivå med den första, säger Rodney Alfvén till Bloomberg News.

Finansinspektionen remitterade i  förra veckan en ny metod för att bedöma bankers kapitalkrav (inom pelare 2) för så kallad återflödesrisk vid värdepapperisering eftersom myndigheten anser att allvarliga risker inte beaktas i nuvarande regelverk.

Återflödesrisk kan uppstå när banken får ett återflöde av kreditrisk och plötsligt ökat kapitalbehov. En plötslig kapitalkravsökning kan innebära att banken får problem att uppfylla sina kapitalkrav och det kan få konsekvenser för den finansiella stabiliteteten eftersom förtroendet för banken kan påverkas negativt.

FI:s bedömning är att allvarliga risker kan uppstå om betydande kreditrisk värdepapperiserats i situationer när marknaden för värdepapperisering inte längre medger nya emissioner.

Metoden innebär inget förbud mot värdepapperisering, men tar enligt FI bort kapitalkravsincitamenten för betydande och olämpligt strukturerade värdepapperiseringar.
 

 

Platsannonser

Logga in