Konjunktur

Nordea: Ljusare till hösten

En stark förmögenhetsutveckling och Riksbanken som är fast på nollan ökar hushållens konsumtionslust.

Uppdaterad 2020-01-29
Publicerad 2020-01-29

– Svensk ekonomi är på väg ut ur en mild lågkonjunktur. Resursutnyttjandet faller visserligen i närtid, men tillväxten bottnar nu. Redan till hösten ser det ljusare ut då BNP-tillväxten ökar på bred front, säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea i en skriftlig kommentar.

Hushållen tar över som motor från exportsektorn, vilken tillfälligt utvecklas svagare. En dämpad världskonjunktur sätter sina spår och det dröjer till senare i år innan återhämtningen inom exportsektorn blir mer påtaglig, skriver Nordea i sin konjunkturrapport.

– En stark utveckling på aktiemarknaden och bostadspriser som stiger har gett klirr i kassan för hushållen. Under tredje kvartalet i fjol var den finansiella förmögenheten hela 840 miljarder kronor högre än ett år tidigare. Det motsvarar närmare 40 procent av disponibel inkomst, säger Annika Winsth.

Den kommunala sektorn har fått mer resurser och tillsammans med befolkningsökningen talar det för att såväl kommunala investeringar som konsumtion bidrar positivt till BNP-tillväxten.

Arbetsmarknaden ligger senare i konjunkturcykeln och fortsätter att försvagas. Sysselsättningen stiger endast svagt och arbetslösheten närmar sig 7,5 procent i höst. Den ligger sedan kvar där under nästa år.

– Låga energipriser och en stabilisering av kronan talar för att Riksbanken inte når inflationsmålet. Riksbanken bedöms ändå ligga kvar på nollan då den vill undvika minusränta, säger Annika Winsth.

Coronaviruset skapar osäkerhet, men andra oroshärdar har blivit mindre påtagliga under senare tid. Världskonjunkturen stabiliseras även om konjunkturen i USA blir sämre innan den blir bättre. Risken för recession har minskat och i euroområdet bottnar tillväxten nu, skriver Nordea i sin prognos.

Platsannonser