FinansNyhet

Nordea Liv & Pension flyttar 22 miljarder till hållbara investeringar

Publicerad

Nordea Liv & Pension Sverige gör sin största skiftning av investeringar någonsin och flyttar 22 miljarder kronor till hållbara investeringar.

Nordea Liv & Pension Sverige meddelar i dag att man gör sin största skiftning av investeringar någonsin. Under de sex första månaderna 2019 har 22 miljarder kronor skiftats om från traditionella investeringar till investeringar med lågt koldioxidavtryck och strikta hållbarhetskriterier, framgår det av ett pressmeddelande. 

Förändringen berör drygt 420 000 pensionskunder som nu får ett mer klimatsmart och hållbart pensionssparande. 

”Omställningen innebär att exponeringen mot koldioxidintensiva sektorer har minskats och istället investerats i bolag som anses ligga i framkant med att integrera hållbarhetsaspekter i sin verksamhet”, skriver Nordea Liv & Pension Sverige.

Annons

Under 2018 skiftade Nordea om Liv & Pension Sverige om 7 miljarder kronor till investeringar med låga koldioxidavtryck och strikta hållbarhetskriterier. 

– Som kapitalägare har vi, förutom att generera en långsiktigt god avkastning till våra pensionssparare, att stort ansvar att bidra till omställningen mot en klimatsmart och hållbar framtid. Det känns därför väldigt bra att vi nu har ställt om nästan 30 miljarder kronor under det senaste året. Det är en viktig del i vår klimatstrategi tillsammans med fortsatt aktivt ägandeskap och påverkansarbete, säger Peter Sandahl, Hållbarhetschef för Nordea Liv & Pension. 

Omställningen av de 22 miljarder kronorna har minskat portföljens koldioxidavtryck med uppskattningsvis nära 50 procent.

Annons

”Arbetet är en del av en mer omfattande klimatstrategi där målsättningen är att samtliga investeringar på aggregerad nivå inte ska bidra till en global uppvärmning överstigande 1,5 grader, vilket är den mer ambitiösa linjen av Parisavtalet”, skriver Nordea Liv & Pension. 

– Vi ser en tydlig ökning av intresset för hållbart sparande och kraven från våra kunder på hållbara pensionsprodukter ökar kraftigt. Vi är också övertygade om att det är positivt för den långsiktiga avkastningen för våra kunder att integrera hållbarhet i vår investeringsstrategi, säger Johan Nystedt, vd för Nordea Liv & Pension.

Förvaltar 131 miljarder

Nordea Liv & Pension Sverige erbjuder pensions-, kapital- och riskförsäkringsprodukter till privatpersoner och företag genom Nordeas kontor i Sverige. Bolaget förvaltade den 31 december 2018 ett kapital om 131 miljarder SEK.

Annons