Fintech

Nordea i samarbete med finskt fintech-bolag

Nordea inleder ett partnerskap med finska betalbolaget Basware. Tillsammans ska de erbjuda en molnbaserad lösning för så kallad dynamisk diskontering till Nordeas företagskunder.

Uppdaterad 2017-08-10
Publicerad 2017-08-10

Det framgår av ett pressmeddelande.

Basware är specialiserat på så kallade inköp-till-betalning-lösningar (P2P) samt e-fakturering. Inom ramen för samarbetet har fintech-bolaget tillsammans med Nordea utformat en lösning för så kallad dynamisk diskontering som riktar sig till bankens företagskunder.

Baswares vd Vesa Tykkyläinen ser Nordea som en strategisk partner – och partnerskapet är ett led i bolagets strategi att etablera fler finansiella tjänster i Norden.

– Nordea kan dra fördelar av våra expertkunskaper kring köp-till-betalnings-processer och bygga nya spännande molnbaserade och värdeadderande tjänster och integrera dem i sin handels- och finansportfölj, säger han i en kommentar.

Dynamisk diskontering är en metod för att hantera kassaflöden och som kan underlätta leverantörsbetalningar. Rent begreppsligt innebär diskontering att man beräknar det framtida värdet på en betalningsström.

– En effektiv kontanthantering kan hjälpa bolag att uppnå högre lönsamhet. Dynamisk diskontering förbättrar också leverantörernas kassaflöden, säger Patrik Zekkar, globalchef för enheten Trade & Working Capital Management Sales på Nordea, i en kommentar.

Fakta: Diskontering

Diskontering kan beskrivas som en beräkning av värdet av en framtida intäkt eller kostnad; den räknas tillbaka med en räntefaktor till dagsläget.

För att ta ett exempel: 100 kronor som faller ut om fem år är värda 88 kronor i dag om de räknas tillbaka med 2,5 procents ränta.

Platsannonser

Logga in