Bank

Nordea går vidare med fusionsplanerna

Godkännanden för att genomföra fusionen mellan Nordea Bank Finland och Nordea Bank AB är klara. Processen för myndighetsgodkännanden i Danmark och Norge pågår.

Uppdaterad 2016-12-08
Publicerad 2016-12-08

Styrelsen för Nordea Bank AB har beslutat att fortsätta med de gränsöverskridande fusionerna mellan Nordea och dess dotterbanker Nordea Bank Danmark, Nordea Bank, Finland respektive Nordea Bank Norge. Målet är att slutföra fusionerna i början av 2017.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Alla godkännanden som krävs för att genomföra fusionen mellan Nordea Bank Finland och Nordea Bank AB har erhållits. Processen för myndighetsgodkännanden i Danmark och Norge pågår.

Banken har tidigare kommunicerat bakgrunden till fusionen.

"Det är ett viktigt steg i vårt arbete för att förenkla vår legala struktur med syftet att göra om de norska, danska och finska bankerna till filialer till det svenska moderbolaget. Med en filialstruktur kan vi på ett bättre sätt bedriva verksamheten som Ett Nordea. Filialstrukturen kommer att förbättra bolagsstyrningen och är en del av förenklingen av våra processer. Den ger banken en enklare och mer effektiv struktur, med mindre administrativ komplexitet. Den stärker Nordeas konkurrenskraft vilken gynnar kunderna", skriver Nordea i ett pressmeddelande från 16 maj i år.

 

Platsannonser

Logga in