FinansNyhet

Nordea förvärvar norsk onlinebank

Casper von Koskull.Casper von Koskull.
Casper von Koskull, Nordeas koncernchef. Bild: Nordea
Publicerad

Nordea förvärvar Gjensidige Bank för 600 miljoner euro. Avtalet omfattar också ett långsiktigt strategiskt samarbete med Gjensidige i Norge.

Realtid.se

Gjensidige Bank är en av Norges ledande onlinebanker. På senare år har Nordea koncentrerat sin verksamhet till de nordiska kärnmarknaderna. Med en av de starkaste balansräkningarna i Europa har storbanken möjlighet att stärka sin ställning på dessa marknader och ta del av lönsam tillväxt, skriver Nordea i ett pressmeddelande.

Snorre-Storset-liten.jpg

– Det här är ett viktigt steg för oss och understryker vår strategi och ambition att växa på den viktiga norska marknaden. Som Nordens största bank är det naturligt för oss att inleda samarbete med det ledande försäkringsbolaget i Norge. Avtalet innebär att många fler norrmän får en relation med Nordea, och vi avser att göra allt för att betjäna dem på bästa sätt, säger Snorre Storset, filialchef för Nordea i Norge.
 
Nordea förvärvar Gjensidige Bank för en beräknad köpeskilling om 5 500 miljoner norska kronor (578 miljoner euro), som kommer att justeras för eget kapital som genererats av Gjensidige Bank till dess att affären slutförs. 
 
Förvärvet, som förutsätter exempelvis godkännande från myndigheterna och andra tillstånd, väntas slutföras under första kvartalet 2019.
 
I och med förvärvet stärker Nordea sin ställning som den näst största banken i Norge, med ytterligare 176 000 kunder och 4 840 miljoner euro i utlåningsvolym (siffror från 31 december 2017). 
 
Gjensidige Bank är en lönsam och snabbväxande bank ( mer än 10 procent i avkastning på eget kapital och 12 procent total årlig tillväxt i utlåningen 2015–2017). Gjensidige Bank ska successivt integreras i Nordea, och Nordea välkomnar cirka 170 medarbetare från Gjensidige Bank.
 
Nordea räknar med årliga kostnadssynergier på cirka 25 miljoner euro från Nordeas och Gjensidiges gemensamma kostnadsbas till 2022. Därutöver uppstår också intäktssynergier från tillväxtambitionerna. 
 
Förvärvet får en positiv inverkan på Nordeas vinst per aktie från år ett, ger en avkastning på investerat kapital på cirka 16 procent 2022 och minskar Nordeas kärnprimärkapitalrelation med cirka 60 punkter.

Annons
Annons