Nästa vecka flyttar Nordea huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors.
Bank

Nordea flyttar till Finland på måndag

Nordeakoncernen har nu fått alla nödvändiga godkännanden för att flytta moderbolagets säte till Finland och Helsingfors. Flytten genomförs måndagen den 1 oktober.

 

Uppdaterad 2018-09-26
Publicerad 2018-09-26

Nordea Bank AB och Nordea Bank Abp har idag onsdag beslutat att verkställa fusionsplanen och därmed flytten av sätet för Nordeakoncernens moderbolag till Finland, med verkan från 1 oktober 2018.

Besluten grundas på att Nordeakoncernen nu har erhållit alla nödvändiga godkännanden för att kunna genomföra fusionen, skriver banken i ett pressmeddelande.

“Genom att ha moderbolagets säte i ett land som är medlem i bankunionen säkerställs på bästa sätt att Nordea omfattas av rättvisa, stabila och förutsägbara regler, motsvarande de som gäller för andra jämförbara banker”, skriver bolaget.

Nordea räknar med att flytten gynnar kundernas, aktieägarnas och medarbetarnas intressen. 

Nordea fortsätter att vara en tillförlitlig partner som strävar efter att erbjuda sina kunder den bästa servicen på marknaden när som helst och var som helst, och ur ett kundperspektiv väntas inga förändringar i den dagliga verksamheten.

All bankverksamhet bedrivs av Nordea Bank AB fram till den 30 september 2018. Från och med 1 oktober 2018 bedrivs den av Nordea Bank Abp.

Platsannonser