Konjunktur

Nordea: Coronakrisen är en storstadskris

I Stockholmsregionen väntas tillväxten i år bli negativ för första gången på minst 25 år.

Publicerad 2020-09-16

I övrigt har alla regioner bättre tillväxtutsikter jämfört med finanskrisen. Det framgår av Nordeas konjunkturrapport Regionala Utsikter.

Nordeas analys visar att storstäderna har drabbats hårdare av coronakrisen än under finanskrisen. Tydligast är det i Stockholm. Under det andra kvartalet såg Stockholm det största fallet i sysselsättning på åtminstone 30 år. Dessutom har nästan dubbelt så många skrivit in sig som arbetslösa sedan i mars som under samma period 2009.

– Coronakrisen är en storstadskris och i Stockholm väntar vi oss negativa tillväxttal i år, vilket skulle bli första gången på minst 25 år för Stockholm. Alla andra regioner klarar dock nedgången bättre än under finanskrisen. Att storstäderna är extra utsatta beror på att tjänstesektorn har drabbats ovanligt hårt under coronakrisen, säger Susanne Spector, senioranalytiker på Nordea.

Samtidigt har återhämtningen kommit igång på bred front. Redan i juli hade halva produktionstappet i riket återhämtats. Ser man till arbetslösheten föll den tillbaka i augusti i alla län bortsett från Södermanlands län.

– De norra delarna av Sverige har klarat sig förhållandevis bra genom coronakrisen och ligger betydligt bättre till än under finanskrisen. Övre Norrland hade rikets lägsta arbetslöshet i augusti. En bidragande orsak till varför Norrland klarar sig bättre är att basindustrin har gått förhållandevis bra säger Susanne Spector.

Vad gäller bostadspriserna stiger dessa i hela landet, vilket signalerar att hushållen är förhållandevis positiva om sin ekonomiska situation. Nästa år väntas alla regioner visa positiva tillväxttal.

Platsannonser