Annons

Annons

Nordax vd: ”Händelserikt men samtidigt utmanande år”

Ett minskat rörelseresultat men en ökad utdelning på totalt 2 kronor per aktie. Nordax vd berättar om framtidsutsikterna och satsningarna framöver, men överlåter kommentarer om budet på banken till styrelsen.

Samma dag då det uppmärksammade budet på Nordax offentliggörs presenterar bolaget bokslutskommunikén för 2017 och siffrorna för fjärde kvartalet.

Av rapporten framgår det att låneportföljens tillväxt under helåret var 5 procent och i oförändrade valutor 7 procent. 

De totala rörelseintäkterna för helåret uppgick till 1.189 miljoner kronor, en ökning mot 1.176 miljoner kronor året innan. Justerade totala rörelseintäkter ökade till 1.207 miljoner kronor jämfört med 1.113 miljoner kronor.

Annons

Annons

För sista kvartalet uppgick de totala rörelseintäkterna till 297 miljoner kronor, en ökning från 294 miljoner kronor fjärde kvartalet året innan. Justerade totala rörelseintäkter ökade till 306 miljoner kronor jämfört med 301 miljoner kronor.

Rörelseresultatet minskade till 529 miljoner kronor jämfört med 573 miljoner kronor året innan. Justerat rörelseresultat ökade med 10 procent till 559 miljoner kronor jämfört med 510 miljoner kronor året innan.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 126 miljoner kronor jämfört med 140 miljoner kronor föregående år. Justerat rörelseresultat miskade med 8 procent till 138 miljoner kronor jämfört med 150 miljoner kronor samma period året innan.

Nettoresultatet minskade till 409 miljoner kronor jämfört med 446 miljoner kronor föregående år.

Nettoresultatet för fjärde kvartalet minskade till 98 miljoner kronor jämfört med 110 miljoner kronor året innan.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1,60 kronor per aktie och en extra utdelning på 0,40 kronor per aktie, jämfört med fjolårets utdelning på 1,60 kronor per aktie.

"2017 var ett händelserikt men samtidigt utmanande år för Nordax. Avkastningen på det egna kapitalet uppgick till 18 procent. Utlåningen och det underliggande resultatet ökade men vinst- och utlåningstillväxten var lägre än de senaste åren”, skriver vd Jacob Lundblad.

Jacob Lundblad skriver även att Nordax ska lansera ett bolåneerbjudande i Sverige.

"Förberedelserna går enligt plan och organisationen har förstärkts med ett antal nyckelrekryteringar med en bred erfarenhet av att arbeta med bolån. Operativa processer har satts upp, personal har bolånecertifierats och marknadskanaler har förberetts. Vi bedömer att potentialen för lönsam tillväxt inom vår identifierade nisch av bolånemarknaden är mycket god och det finns en underliggande tillväxt som bland annat drivs av den så kallade gig-ekonomin där allt fler människor har andra anställningsformer än den traditionella fasta anställningen.

Vidare skriver han: 

"Storbankernas strävan att bli mer och mer automatiserade och standardiserade gör att fler och fler kunder inte passar in i deras ramar. Som mindre och mer snabbfotad aktör ser vi möjlighet att skapa värde genom att i större utsträckning möta dessa kunders individuella behov med ett bra serviceerbjudande med utrymme för personlig kontakt. Vår bolånesatsning kommer över tid möjliggöra en ökad tillväxttakt för utlåningen, bidra till en stabilitet i intjäningen, minska kreditrisken och ge Nordax ytterligare ett ben att stå på".

Han berättar även om bolagets it-satsning:

"Vår ambition är att öka effektiviteten för att stärka vår konkurrenskraft och vårt serviceerbjudande. Under 2017 har vi bedrivit ett högre digitaliserings- och förändringstempo än någonsin tidigare. Vår IT-avdelning har expanderat kraftigt under det senaste året och trots det är underliggande kostnader stabila då vi parallellt hittar effektiviseringar."

Torsdagsmorgonens bud på Nordax från Nordic Capital och Sampo vill Jacob Lundblad inte gå in närmare på när han presenterar bokslutet på en telefonkonferens på förmiddagen.

– Jag hänvisar till styrelsen där de gemensamt accepterar budet på banken.

Vad gäller bankens bokslut lyfter Lundblad bland annat fram tillväxten i den finländska verksamheten, och arbetet med ledarskapet i organisationen och bankens digitala agenda.

– Finland har ett starkt momentum och drivit på tillväxten i nyutlåningen under 2017. Och den kommer fortsätta under 2018.

– Vi driver också på arbetet med vår digitala agenda.

Han avslutar med att visa framtidstro för verksamheten i banken kommande år.

– Vi känner stor tillförsikt inför 2018, säger Jacob Lundblad.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons