Annons

Annons

Nordax styrelse accepterar budet

Styrelsen för Nordax ställer sig bakom det gemensamma budet från Nordic Capital och Sampo på nischbanken. “Styrelsen anser att villkoren för erbjudandet motsvarar Nordax framtida tillväxtmöjligheter, liksom de risker som är förknippade med dessa möjligheter”, skriver den i en kommentar.

Det gemensamma budet på 60 kronor per aktie värderar nischbanken till strax under 6,7 miljarder kronor. Budet motsvarar en premie på 15 procent gentemot onsdagens stängningskurs.

Nordic Capital och Sampo är nischbankens två största ägarna, efter att de båda köpte in sig i den i oktober i fjol.

Tillsammans har Nordic Capital och Sampo över 30 procent av aktierna, vilket innebär att budet är formulerat som ett så kallat budpliktsbud. En skillnad mot ett vanligt utköpsbud är att duon inte kan villkora erbjudandet med standardvillkoret om att man måste nå 90 procents acceptans för att det ska gälla.

Annons

Annons

Handelsbanken Fonder, Carnegie Fonder, Öresund och Swedbank Robur, som tillsammans har 19 procent av aktierna och rösterna i Nordax, har åtagit sig att acceptera budet.

Därmed kliver Mats Qvibergs investmentbolag Öresund av ägandet i banken helt och hållet, efter att ha ägt 5,3 procent av kapitalet och rösterna i Nordax. Öresund kommer därefter inte äga några aktier i banken, skriver Öresund i ett flaggningsmeddelande på torsdagsförmiddagen.

I ett uttalande om budet säger Nordax styrelse följande när de utvärderat budet och rekommenderat att det antas.

“Styrelsen anser att Nordax är ett högkvalitativt bolag med en beprövad strategi för att generera stabil och sund organisk tillväxt. Nordax har sedan bolaget grundades 2003 upprepade gånger bevisat sig och etablerat en stark ställning på de marknader där bolaget bedriver verksamhet, vilket har gett Nordax en god position för framtiden.

Styrelsen har även beaktat de risker som är förknippade med att framgångsrikt bibehålla tillväxt, lönsamhet och marknadspositioner. Trots den historiskt starka utvecklingen kommer Nordax att behöva hantera nya utmaningar, såsom att behålla långsiktig tillväxt, ökande konkurrens och digitalisering samt önskade lönsamhetsnivåer och marknadspositioner. Den utvidgade produktstrategin och andra initiativ som har introducerats för att kunna behålla önskad tillväxt på lång sikt innebär också risker och ökade investeringsbehov, vilket kan ha en negativ påverkan på utsikten för vinsttillväxt på medellång sikt.

Utifrån sin bedömning anser styrelsen att villkoren för erbjudandet motsvarar Nordax framtida tillväxtmöjligheter, liksom de risker som är förknippade med dessa möjligheter.

Mot denna bakgrund rekommenderar styrelsen enhälligt aktieägarna i Nordax att acceptera erbjudandet.”

Med anledning av budet har Nordax årsstämma 2018 också skjutits upp. Den var ursprungligen planerad att hållas den 20 april. Styrelsen kommer att återkomma med nytt datum för stämman, vilken kommer att hållas senast den 29 juni.

Styrelsen för Nordax har anlitat SEB Corporate Finance som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling som legal rådgivare när budet utvärderats.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons