FinansNyhet

Nord Fondkommission i obligationshärva – polisanmälningar från båda sidor

Foto: TTFoto: TT
Foto: TT
Publicerad

Nord Fondkommission har rest obligationer på flera hundra miljoner kronor åt en företagsgrupp som begärts i konkurs. Nu haglar anklagelserna från båda sidor som har polisanmält varandra. För investerarna är hoppet litet. ”Investerarna har i princip förlorat alla sina investeringar”, skriver värdepappersbolaget i anmälan. 

Annelie Östlund

Reporter

Nord Fondkommission, Nord FK, är ett värdepappersbolag som bland annat ägnar sig åt rådgivning till konsumenter men som också har hjälpt företag att ta in kapital via obligationer och preferensaktier.

De finansiella produkterna har sålts via egna rådgivare men framför allt via en lång rad anknutna ombud som agerar under Nord FK:s tillståndsparaply.

Nu kan Realtid avslöja att Nord FK har polisanmält företrädarna bakom en företagsgrupp som varit kunder hos värdepappersbolaget. Under åren 2013 till och med 2018 arrangerade Nord FK en rad obligationer och brygglån till företag i sfären.

Annons

Skulder på en halv miljard

Det rör sig om en koncern där Octego Group ursprungligen var moderbolag.

Fastighetsutvecklingsverksamhet bedrevs genom Aspect Holding som i sin tur ägde aktierna i Aspect Properties som ägde aktier i ett stort antal fastighetsägande projektbolag. Entreprenadverksamhet bedrevs samtidigt genom dotterbolagen Real X State och B38 Holding som i sin tur ägde aktier i B38 Sweden AB och OPP Förvaltning.

Annons

B38 Sweden och OPP Förvaltning ägde dessutom aktier i ett flertal bolag inom entreprenadbranschen, däribland Hallarnas Bygg.

Bakom denna sfär står, eller stod, huvudägarna Joakim Blomqvist och Lukas Cedergren som också satt på olika ledande positioner i bolagen. Bland företrädarna fanns också Jonas Fischerström och Marcus Lilliehöök, ordförande respektive ledamot i Aspect Properties vid tidpunkten för en stor obligationsemission.  

Nu har samtliga bolag inom företagsgruppen försatts i konkurs med åtminstone en halv miljard kronor i skulder. Octego Group kraschade 2019 med några hundra kronor i tillgångar och skulder på 223 miljoner kronor. Aspect Properties begärdes i konkurs i januari 2020 med i princip noll tillgångar och 270 miljoner kronor i skulder.

Annons

Bland fordringsägarna finns många kunder till Nord Fondkommission. De har investerat i obligationer i ovan nämnda bolag som arrangerats av värdepappersbolaget och som därefter sålts in av Nords egna rådgivare men även av anknutna ombud. Enligt Nord FK:s största ägare Staffan Becket handlar det om cirka 200 miljoner kronor som investerare inte fått tillbaka.

Investerarna har förlorat

Sommaren 2020 valde Nord FK att anmäla Octego-koncernens företrädare till Ekobrottsmyndigheten. Det framgår av dokument inlämnade till Mora Tingsrätt.

Enligt anmälan hävdar värdepappersbolaget att ”flera hundra miljoner kronor” som tagits in till Aspect- och Octego via obligationer inte använts i enlighet med ingångna avtal:

”De utlånade medlen, vilka primärt utbetalats till bolag kontrollerade direkt eller indirekt av de anmälda personerna, har emellertid i strid med obligationsvillkoren endast till ringa del kommit till avsedd användning. Inget av de projekt som medlen i obligationslånen uttryckligen skulle användas för har till följd härav kunnat förverkligas. Investerarna har i princip förlorat alla sina investeringar.”

Joakim Blomqvist säger till Realtid att Nord FK:s anklagelser är helt ogrundade och att de i sin tur anmält ”Nordbolagen” som är Nord FK och systerbolagen Nord Förvaltning och Emissioner AB samt Usave Fastigheter AB.

– Vi har gjort anmälningar mot både Nordbolagen samt företrädarna till Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen, förklarar Blomqvist i ett mejl.

 – Vi har skäl att misstänka att det i nuläget pågår utredningar och över trettio civilrättsliga processer som Nordbolagen samt företrädarna är inblandade i.  

Företrädarna är här Nord FK:s vd Charlotte Bergwall Nilsson, största ägaren Staffan Beckett samt Peter Uvelid, som bland annat är styrelseledamot i Nord FK.

 – Vi har sedan en tid bedrivit en internrevision och välkomnar en genomlysning av situationen. Mot denna bakgrund avstår vi att i detalj kommentera Nordbolagens påstådda anklagelser utan avvaktar rättens utfall, skriver Joakim Blomqvist.

Strid om fastigheter

Anledningen till att polisanmälningarna blivit kända är att en strid om fastigheter hamnat i domstol. Det rör sig om fastigheter i Sälen som skulle ha bebyggts med hjälp av pengarna från obligationer till sfären. 

Nu vill aktörerna bakom Nord Fondkommission utveckla fastigheterna själva via nystartade systerbolaget Usave. Enligt en stämningsansökan påstår Usave att bolaget förvärvat en rad fastigheter av två företag – Aspect Vasaåsen 1 respektive Aspect Vasaåsen 2.

Motparten hävdar att köpen är ogiltiga eftersom säljarna av fastigheterna – Aspect-bolagen – då redan ägdes av Usave. Men att Aspect-bolagen däremot inte ägde fastigheterna vid tillfället och därför inte hade rätt att sälja dem.

Men de dokument som styrker denna ståndpunkt är en efterhandskonstruktion, menar Usaves ombud.

”Skrivelserna (…) är emellertid antedaterade handlingar utan verklighetsförankring. De är fabricerade och har tillskapats uteslutande i syfte att förhindra Usaves förvärv av Fastigheterna.”

Som bevisning lyfter Nord FK via Usave bland annat fram en mejlväxling mellan Nord FK:s vd Charlotte Bergwall Nilsson och Lukas Cedergren där den senare svarar att Aspect Vasaåsen 1 respektive Aspect Vasaåsen 2 är ägare till fastigheterna.

Inga hus är byggda

Enligt Nord FK:s största ägare Staffan Beckett strider Nord FK om de obebyggda fastigheterna för att obligationsinvesterarna ska få tillbaka pengar.

För trots att det gått åtta år sedan första obligationen till Aspect- och Octego-sfären restes, har hittills inga hus uppförts. Det enda som är utfört är begränsade markarbeten och några gjutna plattor.

Såg ni inte att det inte byggts någonting sedan 2013?
– Men det skulle ju inte byggas förrän de hade fått allt färdigsålt (på ritning, reds anm). Och de började bygga plattor och grunder. Så de har visst börjat bygga, säger Staffan Beckett.

Ni skriver att det har förskingrats pengar?
– Exakt, och hur ska vi se det? Årsredovisningar kommer ett och ett halvt år efter. Och om de sedan inte ens lämnas in i tid…

Men samtidigt som Nord Fondkommission anser att pengar ”förskingrats” har värdepappersbolagets vd Charlotte Bergwall Nilsson och Staffan Becket – då Nords ordförande – suttit i flera av Aspect- och Octego-bolagens styrelser.

Staffan Becket klev in i Aspect Hospitalitys styrelse vid starten 2016. Charlotte Bergwall Nilsson blev styrelseledamot i Real X State år 2016, i B38 Sweden i februari 2017 och har även suttit i styrelserna för Rindö fastighetsförvaltning och Aspect Hospitality.

Varför gick ni in i sfärens styrelser?
– Det måste finnas tre i styrelsen. Och det var bara för att hjälpa till att starta bolagen. Vi skulle kliva ur direkt.”

Har inte ni varit lite väl insyltade i detta?
– Vi vill ju att kunderna ska få tillbaka sina pengar. Då måste man bli inblandad.

Enligt dokument ska kunder som investerade i en obligation som Aspect Properties gav ut 2017, ha fått felaktig information. Av prospektet framgår: ”Som säkerhet för obligationslånet har pantbrev med bästa rätt i fastigheterna Vasaåsen Norra 5:572-5:588 pantsatts till ett belopp motsvarande obligationslånet.”

Men enligt andra uppgifter ska en annan långivare – Promentor – ha haft ”bästa rätt”. 

– Prospektet är godkänt av FI och börsen godkänner personerna som står bakom obligationen. Nord har endast varit distributör av produkten. Så det enda vi är ansvariga för är vår rådgivning. Vid tidpunkten av utgivningen av produkten såldes lägenheter på ritning vilket ändrades under säljprocessen av lägenheterna.

Annons