FinansNyhet

Nord FK: ”Det sprids grova felaktigheter”

Nord FondkommissionNord Fondkommission
Bild från Nord FK:s hemsida.
Publicerad

Det sprids grova felaktigheter om Nord Fondkommission, men Nord har alltid ställt sig på investerarkollektivets sida, förklarar vd Charlotte Bergwall Nilsson.

Annelie Östlund

Reporter

Realtid har i en rad artiklar granskat obligationshärvan kring Nord FK och bolag inom Octego-sfären.

I ett mejl till Nord FK:s anknutna ombud – som Realtid tagit del av – varnar vd Charlotte Bergwall Nilsson för att en artikel i Realtid innehåller faktafel:

”Det kom en artikel i Realtid som innehåller en hel del felaktigheter men som kunder och andra kan komma att fråga er om.”

Annons

Vilka felaktigheter det skulle röra sig om framgår inte av mejlet. Och på en direkt fråga väljer Charlotte Bergwall Nilsson att svara i mer generella ordalag via mejl:

”Det sprids nu grova felaktigheter kring Nord Fondkommission. Anledningen är att Nord driver eller befinner sig i juridiska processer där motparter verkar behöva använda medial hjälp medan vi tryggt inväntar rättsväsendets utfall.”

Bergwall Nilsson väljer också att bara övergripande kommentera Realtids uppgifter om brister i värdepappersbolagets hantering av panter:

Annons

”Vid samtliga tillfällen där Nord ingått olika avtal har säkerheter vid tidpunkt för påskrift överensstämt med Nords åtaganden.”

När det gäller det faktum att Charlotte Bergwall Nilsson själv suttit i tre bolagsstyrelser inom Octego-sfären skriver hon:

”Ingen individ kopplad till Nord Fondkommission har haft eller har några ägarintressen, och har ej heller erhållit någon ersättning för styrelseengagemang i något här aktuellt bolag. Anledningen till engagemanget har enbart varit den omsorgsplikt som Nord har gentemot sina investerare. Samma omsorgsplikt som har väglett oss när det gäller frågan om pantrealisation i ej återbetalda obligationslån.”

Annons

Inget ansvar för förluster

Charlotte Bergwall Nilsson menar också att Nord FK inte har något ansvar för investerarnas förluster.

”Låt mig först fastslå att om inblandade juridiska motparter följt villkoren enligt ingångna överenskommelser så hade dessa processer aldrig inträffat. Nord har alltid ställt sig på investerarkollektivets sida, och kommer att fortsätta att så göra. Det är för dessa drabbade investerare som vi nu agerar.”

”Sedan är det alltid beklagligt när investerare som vi velat hjälpa drabbas. Detta trots att det sker helt utan vår förskyllan. Vi ser alltid till hela investerarkollektivets bästa men det ligger i sakens natur att vi får klä skott när utfallet inte blir det önskade.”

Att Nord FK inte svarar på Realtids frågor i mer detalj beror enligt Bergwall Nilsson på sekretesslagstiftningen.

”Vi har med detta uttalande gått så långt som vi har rätt att gå givet gällande sekretesslagstiftning. Låt oss nu invänta utfallet av de rättsliga processerna och inte agera förhastat och kontraproduktivt.”

Annons