Annons

Annons

Interfox anmäler Aktietorget

Interfox anser att handelsplatsen lagt sig i bolagets affärsrelationer och spridit missvisande information och anmäler därför Aktietorget till Finansinspektionen.

Interfox Resources har idag lämnat en omfattande anmälan mot Aktietorget till Finansinspektionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktietorget har under lång tid haft synpunkter på Interfox informationsgivning till marknaden. Interfox menar att det saknas konkreta regler och riktlinjer kring informationsgivningen som handelsplatsen kräver av bolagen och därmed finns inga möjligheter att föruse vilka krav som ska uppfyllas.

–AktieTorget agerar som gamla tiders sockenpräst. Bolagen är helt utlämnade till deras godtycke och vi hotas av avnotering om inte kraven uppfylls. Detta håller inte i längden, varken för oss eller för andra bolag som är noterade på AktieTorget, säger Max Renard, styrelseordförande i Interfox.

Annons

Annons

Aktietorget har i sina efterforskningar bland annat velat kontakta Interfox motparter i samband med avtalsförhandlingar, varav ett statligt kinesiskt bolag reagerat starkt negativt på handelplatsens agerande. Aktietorgets agerande har också gjort det svårt att arbeta enligt fastslagna planer, enligt Interfox. Bolaget efterfrågar tydliga regler och riktlinjer.

–Finansinspektionen behöver sätta en gräns för hur handelsplatser får behandla noterade bolag för att förtroendet för värdepappersmarknaden ska kunna upprätthållas, säger Max Renard i en kommentar.

Realtid.se har tidigare skrivit om att Interfox Resources – som noterades på Aktietorget i början av 2014 och som främst ägnar sig åt gas- och oljeutvinning i Ryssland – får en erinran för att, i strid med börsens krav, inte ha hemlighållit namnet på en person som haft rätt att teckna sig för nästan hälften av kapitalet i en riktad nyemission.

Det var dock ingen engångsföreteelse. Enligt Aktietorget har Interfox Resources:

"(...) vid upprepade tillfällen vägrat att komplettera och förtydliga väsentlig information i sina pressmeddelanden och därigenom (...) lämnat felaktig och/eller ofullständig information till aktiemarknaden."

Den 25 februari 2016 tvångsflyttades därför bolagets aktie till Observationslistan. Aktietorget beslutade att återföra bolagets aktie till ordinarie listan den 8 juli 2016.

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons