Annons

Annons

Nobina säljer Swebus

Nobina har sålt det helägda expressbussföretaget Swebus Express till reseföretaget Flixbus Sverige för 10,2 miljoner euro, motsvarande 107 miljoner kronor.

I tillägg till detta överlåts bussar till ett värde av 1,9 miljoner euro, motsvarande 20 miljoner kronor, till köparen från Nobina Fleet.

Försäljningen omfattar Swebus kommersiella verksamhet, varumärke och majoriteten av fordonsflottan. Affären ligger i linje med Nobinas strategiska fokusområden om att utveckla kontraktsaffären och de bästa lösningarna för kollektivtrafiken, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Under våren 2017 inledde Nobina en strategisk översyn av Swebus verksamhet, vilket resulterade i ett antal förändringar och en ökad integrering i Nobinas övriga verksamhet. Utvecklingen av antalet resenärer har varit positiv med växande passagerarvolymer de senaste månaderna, men samtidigt har konkurrensen hårdnat på marknaden, med lägre biljettintäkter som följd.

Annons

Annons

– Vi har tagit många steg för att förbättra vår marknadsposition och jag är imponerad över den utveckling och det engagemang som jag har mött bland medarbetare inom bolaget. Men samtidigt tror jag att vi har hittat en bra köpare som kan fortsätta att utveckla den interregionala expressbusstrafiken och marknaden ytterligare. En bra lösning för alla parter som följer Nobinas strategi att utveckla kontraktsaffären och de bästa lösningarna för kollektivtrafiken, säger Magnus Rosén, koncernchef och vd på Nobina.

Swebus bedriver interregional expressbusstrafik och verksamheten omfattar cirka 10 000 avgångar per vecka och drygt 1,5 miljoner resenärer årligen. Under det brutna räkenskapsåret som slutade den 28 februari 2018 hade Swebus en omsättning på 237 miljoner kronor och cirka 110 medarbetare. Förlusten uppgick till 36 miljoner kronor varav 24 miljoner kronor utgjordes av engångskostnader.

Transaktionen kommer stärka Nobinas kassa och förväntas påverka koncernens rörelsemarginal positivt.

Flixbus är Europas snabbast växande företag inom den interregionala och gränsöverskridande expressbusstrafiken. Företaget har etablerat Europas största nätverk av fjärrbusslinjer med cirka 250 000 dagliga avgångar till 1 700 destinationer i 27 länder.

Affären genomförs som en aktieöverlåtelse. Flixbus Sverige tillträdde i dag onsdag aktierna i Swebus Express i samband med att avtalet undertecknades och köpeskillingen erlades därvid kontant. Nobina kommer under en övergångsperiod om högst nio månader tillhandahålla Swebus tjänster inom bland annat redovisning, personal och IT i syfte att inte påverka den dagliga verksamheten och kunderna.

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och bedriver i huvudsak upphandlad kollektivtrafik.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons