Annons

Annons

Nobina förvärvar Samtrans

Bussoperatören Nobina köper Samtrans Skol- och Handikapptransporter Stockholm AB av TransportIT Group. Priset uppgår till 225 miljoner kronor, samt en möjlig tilläggsköpeskilling om högst 225 miljoner kronor.

Förvärvet omfattar hela Samtrans verksamhet, inklusive bland annat varumärke och kontraktsportfölj.

“Bolaget hade 2017 en total årlig omsättning om 746 miljoner kronor och huvuddelen av kontrakten sträcker sig till 2020. Affären ligger i linje med Nobinas strategi om att bredda sin affär inom kollektivtrafiken och utveckla erbjudandet till både samhället och kunderna”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Köpeskillingen består dels av en fast köpeskilling om 225 miljoner kronor, dels en möjlig tilläggsköpeskilling om högst 225 miljoner kronor. Köpet, som bland annat är villkorat av godkännande från Konkurrensverket förväntas slutföras under tredje kvartalet 2018.

Annons

Annons

Samtrans utför, administrerar och samordnar resor för människor med särskilda behov samt skolskjuts. Kollektivtrafik med specialfordon är ofta en förutsättning för att personer med särskilda behov ska kunna förflytta sig i samhället och få en fungerande vardag.

Samtrans uppdragsgivare finns huvudsakligen inom den offentliga sektorn i Stockholms län. Förvärvet omfattar cirka 100 medarbetare inom administration och beställningscentral där verksamheten kommer drivas vidare som ett dotterbolag till Nobina Sverige. Företagets persontransporter utförs av cirka 175 anslutna åkerier med egna fordon och förare – samtliga med kollektivavtal. Dessa avtal fortsätter att löpa som vanligt. Förvärvet förväntas inte påverka Samtrans dagliga verksamhet, medarbetare eller kunder.

Samtrans hade under 2017 en omsättning på 746 miljoner kronor fördelat på 24 kontrakt där resultat före skatt uppgick till 106 miljoner kronor. Förvärvet skapar tillväxt och förväntas redan från övertagandet bidra positivt till koncernens resultat och marginal.

– Genom förvärvet av Samtrans stärker Nobina sin strategiska marknadsposition med tydliga synergier för att bredda kontraktsmarknaden och skapa förutsättningar att erbjuda kvalitativa helhetslösningar på den nordiska marknaden säger Magnus Rosén, vd och koncernchef på Nobina.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons