Finans Nyhet

Nobelprisbörsen spådde rätt

Publicerad

Virtuella börser på nätet är i ropet bland nationalekonomer. Ibland fungerar de riktigt bra. Nobelprisbörsen förutsade i alla fall en vinnare: ekonomipristagaren Prescott.

Vem skulle du satsa dina pengar på: Bush eller Kerry? Svaret är inte alltid detsamma som det opinionsmätningarna ger. En virtuell börs kan vara bättre på att förutsäga vem som vinner, hävdar forskare.

Virtuella börser är en slags experimentell forskning i ekonomi. Det är annars svårt att genomföra kontrollerade experiment i samhällsvetenskaper. Börserna tjänar dessutom ofta som pedagogiska verktyg (det är ofta studenter i nationalekonomi som är spekulanter).

Frågan är: hur väl avspeglar marknadspriser framtiden?

Annons

Universitetet i Iowa har länge drivit The Iowa Electronic Markets, IEM, som ett pågående experiment. Bland annat sätter IEM upp olika politiska marknader inför valen i USA På en av börserna kan du investera antingen i Kerry eller i Bush. ”Presidentbörsen” är öppen för alla som vill satsa mellan 5 och 500 dollar.

En aktie i vinnaren ger 1 dollar efter valet, en aktie i förloraren ingenting (en winner-takes-all marknad). Den konstruktionen gör att börskurserna går att tolka som ”marknadens” bedömning av sannolikheten för vem som blir president.

Kurserna har svängt en hel del, men just nu står en aktie i Bush i något under 0,6 dollar, och en aktie i Kerry i strax över 0,4.

Annons

Enligt forskarna är en virtuell marknad ofta mycket bra, till och med bättre än opinionsmätningar, på att förutsäga vem som vinner. IEM:s börser brukar till exempel lyckas med att förutsäga utgången i presidentvalen. Det beror bland annat på att en pay-off i riktiga pengar gör att spekulanterna satsar på den de faktiskt tror ska vinna, inte efter till exempel ideologisk övertygelse, menar forskarna.

Men hur bra marknadspriser fungerar som kristallkula beror förstås på hur välinformerade spekulanterna är.

Det blev tydligt när det gäller den ”Nobelprisbörs” som några nationalekonomer vid universitetet i Frankfurt anordnade inför årets nobelpris. Handeln på den börsen förutsade endast en vinnare: Edward Prescott, en av ekonomipristagarna.

Annons

Litteraturpristagaren var inte ens börsnoterad.

Att ”marknaden” var välinformerad vad gäller ekonomipriset är kanske inte så märkligt, med tanke på att den stora merparten av spekulanterna torde ha varit nationalekonomer.

Och hur mycket vet egentligen en nationalekonom om litteratur…

Fotnot:

IEM hittar du på: www.biz.uiowa.edu/iem

Nobelprisbörsen hittar du på: www.nobelpreisboerse.de

Annons