Bank

Nishbankerna utmanas av de stora aktörerna

Personlig service utmanar digitala tjänster, visar årets undersökning av kundernas nöjdhet med bankerna. Svenskt Kvalitetsindex presenterar i dag vinnarna i årets kartläggning.

Uppdaterad 2018-12-10
Publicerad 2018-12-10

Årets undersökning från Svenskt Kvalitetsindex för bolån, fastighetslån, privatlån och sparande visar att de digitala och mer nischade bankerna har fortsatt hög kundnöjdhet, men utmanas av stora aktörer som Handelsbanken, SEB, Nordea, Swedbank och Länsförsäkringar. Personlig service utmanar digitala tjänster. detta framgår av ett pressmeddelande.

De mer traditionella aktörerna stärker sin position genom att erbjuda en kombination av digitala tjänster och service, fysiska möten och personlig kontakt i högre utsträckning, vilket påverkat kundnöjdheten i positiv riktning.

Sedan 2016, då kundnöjdheten för samtliga aktörer rörde sig neråt, har det skett en försiktig återhämtning i branschen vilket är i linje med höstens stora studie om bankbranschen som publicerades i början av oktober.

– Vi har ju sett en förflyttning mot digitala, nischade tjänster men årets resultat tyder på att pendeln kanske håller på att svänga tillbaka. Nischbankerna och det digitala aktörerna uppfattas fortfarande som enkla, men hur länge räcker det som konkurrensfördel när personlig service får större betydelse?, säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.

För sparandemarknaden är Avanza för nionde året i rad på topp, följt av Länsförsäkringar Bank.

Kundnöjdheten för produktsegmentet sparande går totalt sett ner jämfört med föregående år, framgår det av undersökningen. En förklaring, enligt SKI, till nedgången är att branschen som helhet får lägre resultat för produktkvalitet och service, två områden som är viktiga för nöjdheten, menar SKI.

– Det handlar både om att skapa relevanta och personliga erbjudanden och att öka graden av proaktivitet och initiativförmåga. Resultaten visar även att kunderna hos de traditionella bankerna i högre utsträckning känner behov av rådgivning kring sparande vilket är en möjlig konkurrensfördel i framtiden, förklarar Kristine Nordström, projektledare för studier inom bank och finans på Svenskt Kvalitetsindex.

Privatkunderna är något nöjdare än tidigare när det gäller bolåneaffären. Konkurrenskraftiga räntor är det viktigaste vid val av bolåneaktör, framgår det. Länsförsäkringar Bank toppar kundnöjdheten gällande bolån, följt av Skandia och SBAB.

För företag som har ett fastighetslån idag har hållbarhetsfrågor en stor betydelse. 45% av företagen anser att hållbar utveckling är avgörande vid val av aktör.

SBAB toppar listan över kundnöjdhet bland företagskunder 2018.

För årets privatlånestudie ser Svenskt Kvalitetsindex en ökning från föregående år på hela branschen, framgår det av pressmeddelandet. De stora bankerna uppvisar i årets studie en påtaglig förbättring när det gäller image och produktkvalitet, liksom branschen i stort. De privatlånekunder som gått vägen via förmedlare är generellt nöjdare inom samtliga segment.

Störst kundnöjdhet bland privatkunder med privatlån fanns hos Ica Banken följt av Ikano Bank och Marginalen Bank.

Platsannonser