Revision

Nio auktoriserade revisorer gör entré

Revisorsinspektionen beslutade om att bevilja auktorisation i totalt nio fall i november och december. Här är listan med de nya auktoriserade revisorerna. 

Uppdaterad 2019-12-17
Publicerad 2019-12-16

Enligt David Gripenhjärta, jurist och handläggare på Revisorsinspektionen, är antalet nya auktoriserade revisorer i linje med vad som anses normalt. 

– November och december hör oftast till de lugnare månaderna vad gäller antalet beslut om auktorisation (oftast mellan 0 – 2  per månad). Åtta auktorisationer är enligt mig inte någon anmärkningsvärd avvikelse.

För nya auktorisationer finns två toppar per år, som infaller efter publiceringen av provresultaten för höst- respektive vårprovet för revisorsexamen. Provresultaten publiceras kring månadsskiftet januari-februari respektive kring midsommar. 

– Det är ungefär dubbelt så många som skriver höstprovet jämfört med vårprovet, säger David Gripenhjärta. 

Det innebär att antalet beslut kan väntas vara mycket högre under perioden februari (andra halvan)-mars och något högre under perioden juli-september.

I november beslutade Revisorsinspektionen att bevilja auktorisation åtta fall. Auktorisationernas giltighetstid startade från och med den 1 december 2019.

Beslut under november 2019

Erik Kullberg, Ernst & Young

Marc Karlsson, KPMG

Valentyn Zhuravel, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

Rani Afrem (ansökte senare om återkallelse av auktorisation), Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Anna Gavryliuk, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Hanna Edlund, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Kajsa Elgmo, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Claes Englund, Ernst & Young

Endast ett beslut om auktorisation har (hittills) fattats under december månad. Auktorisationens giltighetstid startar från och med den 1 januari 2020.

Beslut under december 2019

Ikon Hedefalk, Grant Thornton

Platsannonser