M&A

Nibe köper Alfa Lavals verksamhet för fjärrvärme

Nibe Industrier förvärvar Alfa Lavals värmeväxlarsystem som arbetar med centraler för fjärrvärme och fjärrkyla samt med centraler för tappvarmvatten för kommersiellt bruk.

Publicerad 2018-03-27

Den förvärvade verksamheten har cirka 60 anställda i Sverige, Frankrike, Ryssland, Tjeckien, Finland, Storbritannien och Slovakien. Omsättningen var cirka 300 miljoner kronor under 2017 med positiv rörelsemarginal.

– Med förvärvet får Nibe Climate Solutions ett högkvalitativt kompletterande produktsortiment med goda affärsmöjligheter samtidigt som det skapar synergier med Nibes värmepumpar. Det känns också värdefullt och positivt att såväl ledning som övriga anställda fortsätter sina anställningar i Nibekoncernen, säger Gerteric Lindquist, Nibe Industriers koncernchef. 

Förvärvet beräknas att konsolideras i Nibe Climate Solutions från och med 31 maj 2018. Någon köpeskillingen för affären anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av Nibekoncernen, skriver bolaget.

Alfa Laval kommer att fortsätta att utveckla och producera värmeväxlare för VVS-marknaden, inklusive fjärrvärmeapplikationer. Nibekoncernen kommer att vara kund till Alfa Laval även efter avyttringen.

Platsannonser