M&A

Nibe förvärvar Gaumer

Nibe Industrier förvärvar 60 procent av aktierna i Gaumer Company med bas i Houson, Texas.

Publicerad 2017-12-18

Nibe har nått en överenskommelse om att förvärva 60 procent av de utestående aktierna i Gaumer Company samt en option om att förvärva resterande aktier senare.

Gaumer of Houston, Texsa blir del av Nibe Element North America.

Gaumer är en av Nordamerikas utvecklare och tillverkare av elektriska värmelösningar inom kraftgenerering samt olja-, gas- och petrokemisk industri. Gaumers produktprogram består bland annat av värmepatroner, genomströmningsvärmare, gasuppvärmningssystem, kontrollpaneler samt kompletta värmesystem.

Bolaget som bildades 1962 har drygt 115 anställda och en årlig omsättning om 25,2 miljoner dollar och en rörelsemarginal strax över 15 procent.

Köpeskilingen eller villkoren vid transaktionen avslöjas inte.

Platsannonser