M&A

Nibe blir majoritetsägare i USA-bolag

Det svenska luftvärmepumpsbolaget Nibe förvärvar 60 procent av aktierna i Briskheat Corporation i USA.

Uppdaterad 2018-01-15
Publicerad 2018-01-15

Nibe Industrier förvärvar 60 procent av aktierna i amerikanska Briskheat Corporation, enligt ett pressmeddelande. Nibe har också avtalat att förvärva återstående aktier i bolaget vid en senare tidpunkt. BriskHeat, beläget i Columbus Ohio, kommer att ingå i Nibe Element Nordamerika.

Briskheat tillverkar så kallade värmejackor och levererar ytvärmesystem, styrning och tillbehör till ett stort antal kundsegment varav det största är halvledarindustrin men även komposit-, petrokemi- respektive plastindustrin är viktiga. Dessutom tillverkas ett antal speciella konsumentprodukter.

Briskheat, som grundades 1949, har omkring 650 anställda, omsätter 39 miljoner dollar, cirka 320 miljoner kronor, och har en rörelsemarginal strax över 15 procent. Bolaget kommer att fortsätta sin verksamhet såväl med produktion och support i Columbus Ohio och i Vietnam, som med lager och säljkontor i Taiwan, Kina och Nederländerna.

- Briskheat representerar ytterligare ett viktigt steg i vår strategi att bli den ledande leverantören av elektriska värmelösningar i världen, denna gång inom den viktiga och växande halvledarindustrin, säger Gerteric Lindquist, Nibe Industriers koncernchef.

- Det känns också betryggande att Domenic Federico, bolagets nuvarande VD, liksom hela den övriga företagsledningen, fortsätter att leda bolaget, säger Gerteric Lindquist.

BriskHeat kommer att konsolideras i Nibe Element Nordamerika från och med 1 januari 2018.

Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av Nibe-koncernen, framgår det av pressmeddelandet.

Platsannonser