Börs

NGM:s disciplinnämnd utdömer 200 000 kr i vite

Disciplinnämnden vid Nordic Growth Market (NGM-börsen) har konstaterat att Cloud Republic, vars aktier är noterade på Nordic SME, har brutit mot NGM-börsens regelverk.

Publicerad 2020-10-20

Överträdelserna rör försenade och ofullständiga offentliggöranden av order vid upprepade tillfällen. Till följd av detta har disciplinnämnden beslutat att utdöma ett vite om 200 000 kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har inte offentliggjort informationen beträffande erhållna order så snart som möjligt i enlighet med regelverket och bolaget har inte heller upplyst om att den offentliggjorda informationen utgjort insiderinformation. Disciplinnämnden finner att bolaget därmed har brutit mot kraven i Marknadsmissbruksförordningen och artikel 2 i Genomförandeförordningen samt ett flertal punkter i regelverket. 

I nämndens avgörande har deltagit före detta justitierådet Bo Svensson, ordförande, före detta justitierådet Severin Blomstrand, före detta chefsjuristen Ulf Lindgren, konsulten Bernt Magnusson och advokaten Alf-Peter Svensson.

Platsannonser