Finans Nyhet

Ngage Group dissar Spotlight

Taggar i artikeln

Spotlight
Publicerad

Ngage Group väljer att inte gå igenom den nya noteringsprövning som Spotlight vill se och hoppar därför av marknadsplatsen.

Den 12 februari meddelade Spotlight att Ngage Group behöver genomgå en ny noteringsprövning. Men Ngage styrelse anser att prövningen är mer omfattande än vad som är motiverat sett till de förändringar som skett i bolaget genom förvärvet av bolaget Toto IT. Det hela späs enligt Ngage på av att Spotlight vill se en ytterligare noteringsprövning om Ngage genomför förvärvet av Amgo Igaming. Enligt Ngage är dessutom kostnaderna för prövningen ”väsentligt högre än vad bolaget kan bära och anser vara skäliga”.

Bolaget avnoteras enligt planen från Spotlight fredagen den 29 maj. Styrelsens ambition är sedan att handel skall kunna ske på en annan handelsplattform från och med måndagen den 1 juni 2020.

Företaget arbetar genom dotterbolaget Millionmind med gamification med inriktning på marknadsföring och utbildning. Koncernen har totalt 25 anställda.

Annons

Annons