FinansNyhet

Nedskrivningar tynger Nordea

Nordeas nya vd Frank Vang Jensen presenterar stora omstruktureringar på banken. Foto: Nordea.Nordeas nya vd Frank Vang Jensen presenterar stora omstruktureringar på banken. Foto: Nordea.
Nordeas nya vd Frank Vang Jensen presenterar stora omstruktureringar på banken. Foto: Nordea.
Publicerad

Nordea presenterar nya finansiella mål i samband med att banken rapporterar en förlust på motsvarande drygt 4,5 miljarder kronor. Personalneddragningar väntar.

olof swahnberg

Utdelningen sänks från 0,69 euro per aktie 2018 till 0,4 euro per aktie som banken räknar med för 2019.

Det tredje kvartalets rörel­se­för­lust på 421 miljoner euro inkluderar flera engångsposter på sammanlagt 1,3 miljarder euro, där de största posterna är nedskrivning av immateriella IT-tillgångar på 735 miljoner euro och en av­sätt­ning för omstrukturering på 204 miljoner euro. Tidigare var Nordeas mål ”att uppnå en årlig ökning av utdelningen per aktie och samtidigt upprätthålla en stark kapitalposition i linje med bankens kapitalpolicy.”

Nordea har inte bestämt hur många anställda som kommer att få lämna banken till följd av omstruktureringarna. Det framkom under en frågestund med Nordeas nya vd Frank Vang-Jensen vid en rapportpresentation på morgonen. Härom dagen avsatte Handelsbanken 900 miljoner kronor i omstruktureringskostnader och meddelade att 800 anställda skulle bort.  Enligt danska Börsens beräkningar rör det sig om cirka 2000 tjänster inom Nordea som ska bantas bort. I slutet av kvartalet hade Nordea runt 29 500 anställda.

Annons

Nordea reserverar i rapporten 204 miljoner euro för omstruktureringar. Banken kommunicerar att det finns övertalighet, utan att specificera exakt hur många som väntas beröras.

– Nu har vi presenterat vår affärsplan. Vi kommer förstås prata med våra anställda om den, om vad vi vill uppnå, om hur vi ska göra det, vad som behövs av oss och hur vi ska förbättra våra prestationer. Vi har inlett det i dag och vi har även haft mycket bra dialoger med fackföreningar. Dialogen fortsätter och tillsammans kommer vi att hitta vägen fram. När vi har slutfört det arbetet kommer vi att veta hur många som påverkas. Vi kommer att göra allt vi kan för att hitta andra kostnadsbesparingar, men eftersom 70 procent av vår kostnadsbas är personalrelaterad kommer våra anställda tyvärr att påverkas, säger Frank Vang-Jensen i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt.

Rörelseintäkterna sjönk med 1 procent till 2,1 miljarder euro jämfört med motsvarande period förra året. Räntenettot minskade samtidigt med 4 procent till 1,1 miljarder euro. 

Annons

Banken presenterade också, en dag tidigare än planerat, finansiella mål. 

– Den nya planen kom­mer avsevärt att förbättra prestandan i Nordeas verksamhet genom såväl stärkt kundfokus och förbättrad operativ effektivitet som kostnads­minskningar och initiativ för att öka intäkterna, säger Nordeas vd Frank Vang-Jensen.

Nordeas nya finansiella mål är en avkastning på eget kapital som överstiger 10 procent och ett  K/I-tal på 50 procent. 

Annons

Bankens nya kapitalpolicy innebär en kapital­buffert på 150–200 punkter över kärnprimär­kapital­kravet och en utdelningskvot på 60-70 procent från och med 2020. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital. För 2019 siktar banken på en utdelning på 0,4 euro per aktie. För 2018 lämnade Nordea en utdelning på 0,69 euro per aktie. 

Under nästa år räknar Nordea med att nå en kostnadsbas under 4,7 miljarder euro med planerade fortsatta nettokostnads­minskningar efter 2020.

Aktien inledde med att backa 2 procent vid börsöppning, men är vid lunchtid upp med 0,8 procent.

 

Annons