"Neddragning av kostnader har prioriterats"

Har hittills reducerat kostnader med en dryg miljon kronor på årsbasis.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2012-11-30

Thenberg & Kinde presenterar sin tredje kvartalsrapport för 2012.

Den tidigare rapporten som publicerades i augusti var allt annat är glädjande för bolaget. Nu har bolaget fokuserat på neddragning av kostnaderna, vilket lett till att dessa reducerats med en miljon kronor på årsbasis, enligt kvartalsrapporten.

Bruttointäkterna för perioden juli-september uppgick till 1,8 miljoner kronor, jämfört med fjolårets 1,9 miljoner kronor.

Resultat efter skatt är oförändrat jämfört med fjolåret då posten låg på -1,7 miljoner kronor.

Under perioden januari till och med september 2012 landade bruttointäkterna på 6,8 miljoner kronor jämfört med fjolårets 12,1 miljoner kronor.

Resultat efter skatt uppgick till -5,5 miljoner kronor, jämfört med -2,1 miljoner kronor under fjolåret.

Efter andra kvartalsrapporten, då förlusterna i Thenberg & Kinde tärde på det egna kapitalet som var nere på 2 miljoner kronor, krävde Finansinspektionen att bolaget skulle söka kapitaltillskott för att klara sig. Thenberg & Kinde har erhållit 7,8 miljoner kronor i nytt eget kapital varav 4 miljoner genom en riktad nyemission till Ripam Invest (tidigare NH Invest) som ägs av Anders Hedin och Claes-Göran Nilsson.

Thenberg & Kinde ska även ha fått in drygt 3,8 miljoner kronor genom att utestående konvertibellån konverterats.

Enligt kvartalsrapporten landade eget kapital på drygt 8,1 miljoner kronor efter periodens minus-resultat.

Platsannonser

Logga in