Annons

Annons

Naxs ändrar investeringspolicyn

Investmentbolaget Naxs, som huvudsakligen investerar i private equity-fonder med nordiskt fokus, fördubblade resultatet under första kvartalet i år, visar den starka delårsrapporten. Bolagets investeringspolicy har också ändrats.

Det börsnoterade investmentbolagets resultat efter skatt uppgick till 21 miljoner kronor under första kvartalet 2018. Det kan jämföras med 10,6 miljoner kronor under första kvartalet i fjol.

Resultatet per aktie ökade till 1,55 kronor, vilket kan jämföras med 0,73 kronor för samma period i fjol.

Substansvärdet uppgick till 846 miljoner kronor (63,32 kronor per aktie) den 31 mars 2018. Vid årsskiftet uppgick det till 821 miljoner kronor (60,17 kronor per aktie).

Annons

Annons

“Naxs utvecklades positivt under första kvartalet då substansvärdet per aktie ökade med 3,6 procent. Detta som ett resultat av positiv värdeutveckling såväl på de två direktinvesteringar Naxs genomfört som på underliggande fonder. En svagare svensk krona bidrog också till värdeuppgången”, skriver Lennart Svantesson i vd-kommentaren till rapporten, och fortsätter:

“Bolaget genomförde en ny investering under kvartalet då man deltog i en riktad emission (private placement) av nyemitterade aktier i Awilco Drilling, en borriggsoperatör noterad på Oslo Stock Exchange, och därefter köpte Naxs fler aktier över marknaden. Vid kvartalets slut uppgick den totala investeringen i Awilco Drilling till 17,6 miljoner norska kronor och per dagen för publicering av denna rapport till 23,3 miljoner norska kronor.”

Naxs har även fortsatt att återköpa egna aktier och köpte totalt 61 642 aktier under kvartalet.

Efter utgången av perioden meddelade Naxs att bolaget valt att delta i Nordic Capital CV1, en fortsättningsstruktur för Fond VII, och att man därtill förvärvat ytterligare andelar i denna fond för 4 miljoner euro. Denna transaktion har karaktären av en kombination av ett nytt åtagande och ett förvärv av fondandel på andrahandsmarknaden med full insyn i underliggande tillgångar.

“Vi anser att denna investering erbjuder en bra avvägning mellan avkastning och risk”, skriver Lennart Svantesson.

Styrelsen har också beslutat att göra två revideringar av bolagets investeringspolicy. Andelen av substansen (NAV) som kan investeras utan geografisk begränsning har höjts från 25 procent till 40 procent och den geografiska begränsningen till Norden för saminvesteringar (coinvestments) har tagits bort.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons