Annons: Innehåll från NAVENTUS

Naventus Corporate Finance – Ett starkt track record inom kapitalanskaffningar med en djup förståelse för klienternas behov

Naventus Corporate Finance är en oberoende boutique investment bank baserad i Stockholm. Naventus bistår sina klienter med rådgivning under börsintroduktioner (IPO), Riktade emissioner, Företrädesemissioner och Private Placements. 

Naventus medarbetare har en gedigen erfarenhet och kunskap av att vägleda klienter genom kapitalmarknadstransaktioner, där bolagets expertis och omfattande investerarnätverk av institutioner och Family Offices i den nordeuropeiska regionen, bidrar till att uppnå ett optimalt resultat genom klientens tillväxtresa. 

Utöver en lång och omfattande erfarenhet av Corporate Finance transaktioner besitter teamet specialistkunskap inom fokussektorerna Technology, Life Science och Renewables. Detta gör att Naventus kan tillhandahålla en expertis och kompetens som särskiljer bolaget från konkurrenterna och har gjort att Naventus idag är en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden. 

”Våra medarbetares bakgrund med dokumenterad internationell affärsvana, kunskap på managementsidan, styrelseansvar och erfarenhet från förvaltarsidan ger oss en unik kunskap om målsättningarna och drivkrafterna hos samtliga parter i en affärskritisk transaktion”, säger Filip Wingren, Partner på Naventus.

De positiva trenderna för kapitalanskaffningar inom fokussektorerna förväntas fortsätta vara starka på den publika såväl som den privata marknaden. Börsen har, både innan och under den globala Covid-19 pandemin, visat på ett starkt finansieringsintresse för omställningen mot förnyelsebar energi. Detsamma gäller marknaden för bolag inom Tech och Life Science som har utvecklats starkt de senaste åren, där Naventus ser att den positiva trenden kommer fortsätta under kommande kvartal. 

”Investeringsaptiten är fortsatt hög och vi ser inga tecken på avtagande aktivitet inom kapitalmarknadstransaktioner”, säger Johan Holmberg, Director på Naventus. 

Under 2021 har Naventus framgångsrikt genomfört en företrädesemission i Spago Nanomedical samt agerat rådgivare under deras listbyte till Nasdaq First North Growth Market. I mars genomfördes årets första kapitalmarknadsdag med fokus på Renewables där bland annat bolag som Hexicon, Soltech och Insplorion presenterade, samt i september och november 2021 har dessutom ytterligare två kapitalmarknadsdagar planerats med fokus på Life Science och Tech. Framgent planerar Naventus att fortsätta utöka antalet medarbetare för att kunna tillgodose det höga trycket på kapitalanskaffningar inom fokussektorerna. På längre sikt har Naventus en vision att fortsatt expandera utbudet av sina tjänster och etablera sig på ytterligare ett antal geografiska marknader. 

Fakta: Naventus Corporate Finance är en boutique investment bank, baserad i Stockholm. Naventus team har lång erfarenhet och kunskap, vilket ökar förståelsen för uppdragsklienternas behov. Företaget erbjuder tjänster inom Strategisk rådgivning, Equity Capital Markets (ECM), Debt Capital Market (DCM) och Mergers & Acquisitions (M&A).

För mer information besök www.naventus.com, kontakta info@naventus.com eller besök www.linkedin.com/company/naventus-corporate-finance.

Annons