Nätpirater i debatt med konstnärer

I går kväll diskuterade representanter för bankvärlden med konstnärer och folk från Piratbyrån. Realtid.se följde diskussionen om hur det digitala samhället kan utvecklas.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2007-01-09

På Måndagkvällen hölls det andra mötet om Open Content på Iaspis i Stockholm. Mötena har snabbt fått rykte om sig som intressanta diskussionspunkter där frågor om ”delandets ekonomi och kommersialiseringen av samvaron” står i fokus.

Projektet Vem gör och vem äger vårt arbete? syftar till att öppna upp diskussionen kring konst, kunskap och forskning. Målet är att väcka debatt och medvetenhet kring frågor om ägande. Nog så viktiga frågor i dessa tider av informationsöverflöd och förvirring om var gränserna kan gå vad gäller upphovsrätt, distribution och annat som berör människor som arbetar med medicin eller ekonomi likväl som konst.

– Ofta när det handlar om projekt som dessa kommer det att handla om format och teknologi, hördes det från en brydd röst i församlingen.

Innehållet och utbytet av tankar bör vara viktigare, konstaterades det snabbt. Diskussionen handlade bland annat om hur idéerna och avsändarna ska presenteras på projektets hemsida. En del föreslår total anonymitet, andra föredrar att allas namn tas med. Allt för att harmonisera med tankarna om open content och open source technology. Miljöer där delandet är viktigt.

Projektets utveckling kan följas på hemsidan (se länken nedan). Deltagarna kan under arbetets gång kommentera och redigera innehållet genom sajtens wiki-funktion.

Sedan första mötet finns fem löst avgränsade teman föreslagna: Fair trade, Trust and ethics, Research as open source and technology, Ownership of creativity and the identity of the self, samt Commodifiction of communities.

Representanter från Piratbyrån föreslog ett nytt inslag kallat Grey play, ”om gråzonen mellan idéer och deras uttryck, som är basen för det kreativa arbetet” och nämnde remix-kulturen och fildelningen som exempel.

Att nätpirater diskuterar dessa ämnen tillsammans med konstnärer och andra visar på vilket brett spektra Open content-mötena försöker inkorporera.

Efter en diskussion där initiativtagarna fick utstå en del kritik från konstnärshåll (om ”hiearkisk uppbyggnad” och ”splittrande i smågrupper”) delade de olika intressesfärerna upp sig i mindre grupper för att diskutera mer intimt. Kritiken möttes med ord om att Open content-mötena är vad deltagarna gör dem till. Alla ska kunna ta över rollerna, men då medföljer ansvar och vinnande av tillit hos varandra. Wiki-hemsidan ska bidra till detta, menas det från arrangörshåll.

Inspiration, perspiration. En dryg timmes gruppmöten senare samlades alla sent i går kväll för en sammanfattning. Luften fylldes med åsikter om allt från återanvänd kompostering för fattiga länder till diskussioner om de senaste hundra årens maktstrukturer inom läs- och skriv-utbildning kontra dagens copyright-säkrade tekniska hjälpmedel.

– I morse lade jag över en intervju jag själv gjort, från min Sony minidisc till min pc. När jag sedan skulle spela upp den kom det upp ett meddelande om att jag inte har rätt att spela upp den mer än ett par gånger. Då är det ändå mitt material, och ingen nedladdad musik. Vi lever i ett Read only society, tyckte konstnären Ralf Homann från Tyskland.

Nästa Open Content-möte hålls den 12 februari. All relevant information kan hittas på hemsidorna nedan. Mötena ska utmynna i en större sammankomst i höst, men alla som vill påverka under resans gång bör nog agera snabbt.

Timo Kangas

reaktionen@realtid.se

Platsannonser

Logga in