Bank

Nästan halverat resultat för Bank of America

Nettovinsten faller 45 procent för Bank of America i första kvartalet.

Uppdaterad 2020-04-15
Publicerad 2020-04-15

USA:s näst största bank mätt i tillgångar, Bank of America, har reserverat nästan 5 miljarder dollar för kreditförluster och för att bygga upp reserver för att täcka låneförluster kopplade till coronakrisen i första kvartalet. Det är närmare fem gånger så mycket som förra året och leder till nästan halverat vinst i första kvartalet, skriver Financial Times

JP Morgan Chase och Wells Fargo har nyligen vidtagit likanande åtgärder. 

Bank of Americas vd Brian Moynihan är nöjd ändå, eftersom banken har tjänat 4 miljarder dollar i år och har lyckats upprätthålla en signifikant buffert för sina hårda kapitalkrav. 

– Kvartalet avslutades med mer likviditet än när vi började, säger Brian Moynihan i rapporten.

Bank of Americas totala intäkter minskade under kvartalet till 22,8 miljarder dollar, jämfört med 23 miljarder dollar motsvarnade kvartal föregånde år.

Platsannonser

Logga in