Penningpolitik

"Nästa räntehöjning dröjer till 2022"

Riksbanken väntas enligt SBAB:s boränteprognos höja reporäntan till 0 procent på torsdag. SBAB bedömer också att Riksbanken sedan inte höjer reporäntan igen förrän tidigast 2022.

Uppdaterad 2019-12-17
Publicerad 2019-12-17

I morgon onsdag träffas Riksbankens direktion för att fatta beslut om reporäntans nivå. Beslutet offentliggörs på torsdag. 

– Jag skulle bli extremt förvånad om Riksbanken nu skulle ändra sina planer och inte höjer reporäntan. Däremot menar jag att det läge vi nu har i svensk ekonomi är ett skolboksexempel på när reporäntan inte borde höjas. Konjunkturen viker, inflationen väntas ligga under inflationsmålet under de kommande åren och inflationsförväntningarna är låga, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB i en skriftlig kommentar.

– Riksbanken tycks i allt väsentligt dela de flesta andras bedömning av konjunktur- och inflationsutsikterna. Om de ser andra skäl till att reporäntan ändå bör höjas nu är det viktigt att de är tydliga med motivet till varför. Annars riskerar förtroendet för penningpolitiken och inflationsmålet att skadas. Transparens är A och O för att penningpolitiken ska vara effektiv, säger Robert Boije.   

– Även om Riksbanken nu höjer reporäntan till 0 procent väntas den sedan ligga kvar på den nivån under de kommande två åren, säger Robert Boije.

 

Platsannonser