Juridik

"Något sådant har jag aldrig varit med om"

Ordföranden i Advokatsamfundets valberedning, Tomas Nilsson, skriver i ett inlägg att det faktum att samfundets nuvarande ordförande Bengt Ivarsson har ställt sig bakom förslaget om att gå emot valberedningen "misskrediterar samfundet". Realtid.se har sökt Tomas Nilsson för en kommentar, men han har avböjt att svara.

Uppdaterad 2017-02-17
Publicerad 2017-02-17

Advokatsamfundets valberedning meddelade i början av året att de enhälligt föreslår Lena Frånstedt Lofalk till ny ordförande i samfundet efter Bengt Ivarsson.
Realtid.se skrev tidigare i veckan om att sex tidigare ledamöter i samfundets styrelse i en skrivelse ställd tilll Advokatsamfundet föreslog att nuvarande vice ordföranden i styrelsen, Christer Danielsson, istället ska väljas till ny ordförande och att Eva-Maj Mühlenbock ska väljas till vice ordförande.

Tomas Nilsson, ordförande i Advokatsamfundets valberedning, har nu gått ut med en kommentar på Advokatsamfundets hemsida om att samfundets nuvarande ordförande Bengt Ivarsson har ställt sig bakom förslaget.

"De som har erfarenhet av arbete i föreningsliv och organisationer måste förvånas över Bengt Ivarssons åtgärd att som sittande ordförande – långt före samfundets årsmöte – gå ut och argumentera mot valberedningens (som är ledamöternas valda organ) enhälliga förslag", skriver han och fortsätter:

"Något sådant har jag aldrig varit med om. Valen ska ske vid fullmäktigemötet i mitten av juni. Detta misskrediterar samfundet och kan inte tolkas på annat sätt än att Ivarsson låter egna och/eller andras starka intressen vinna över ett brukligt och sansat uppträdande".

Realtid.se har sökt Tomas Nilsson för en kommentar, men han har avböjt att svara.

Platsannonser