Bank

“Något nytt sparpaket har inte kommunicerats”

"Nordea har inte kommunicerat några nedskärningar på senare tid", säger Afroditi Kellberg, Head of External Communication Sweden, till Realtid angående Di:s uppgifter om att Nordea Markets kan komma att skära ner på personal.

Uppdaterad 2019-07-26
Publicerad 2019-07-25

Resultatet för Nordea Wholesale Bankings sjönk under andra kvartalet med 30 procent jämfört med i fjol, till 151 miljoner euro. K/I-talet, som mäter kostnader i förhållande till intäkter, steg till 59 procent, att jämföra med 43 procent i fjol.

I Wholesale Banking ingår dels företagsfinansiering, som erbjuder lösningar vid till exempel förvärv och fusioner, och dels mäklar- och analyshuset Nordea Markets.

Enligt Dagens Industri riskeras nu personalnedskärningar inom affärsområdet.  

– I Q3 2017 kommunicerade Nordea en plan för hela banken att minska antalet anställda och konsulter med minst 6000, varav 2000 konsulter. Det är en process över 3-4 år, och detta fortskrider enligt plan. Något nytt sparpaket har vi inte kommunicerat, säger Afroditi Kellberg, Head of External Communication Sweden, till Realtid. 

Sedan slutet av 2017 har det skett stora förändringar inom Nordea Markets där det har organiserats om, automatiserats och blivit mer kundfokuserat – som en del av bankens pågående transformation.

– Fokus framöver för Nordea som helhet kommer att ligga på att driva upp intäkterna och sänka de strukturella kostnaderna. Samtidigt levererar vi enligt vår plan när det gäller kostnaderna, säger Afroditi Kellberg.

 

Platsannonser

Logga in