Dan Olofsson. Foto: Danir
Finans

"Myter sprids om vinster i välfärden"

"Förbjuds vinstuttag är det samma sak som att förbjuda privata företag." Det skriver IT-entreprenören Dan Olofsson i ett öppet brev.

Publicerad 2020-06-15

Dan Olofsson argumenterar för vinster i välfärden i ett öppet brev och riktar skarp kritik mot Jan Guillou:

Jan Guillou skriver följande i en krönika den 24:e maj i Aftonbladet:
”En stor folklig majoritet är nämligen mot tanken på vinstuttag i skattebetald men privatiserad välfärd och skolundervisning. Därom råder ingen tvekan. Det är ett förhållande underkastat noggranna vetenskapliga studier och mäts år från år.”

Låt mig först säga att jag också tror att om svenska folket får frågan om våra skattemedel ska gå till vinstuttag eller till verksamheten blir svaret verksamheten. Vidare påstår Jan Guillou i krönikan att en majoritet av borgerliga väljare är mot vinstuttag.

Nu är inte verkligheten så enkel. Jan Guillous ideologiska intresse av att få offentliga monopol inom vård skola, skola och omsorg gör att han hoppar över att nyansera frågan.

I kommunala välfärdsföretag är det vi skattebetalare som får stå för alla investeringar inklusive att täcka vanligt förekommande förluster. Denna ordning vill vi inte ha gentemot privata välfärdsföretag. Där får ägarnas kapital och vinster svara för finansieringen utifrån principen att dessa företag i vart fall inte ska få högre ersättning för utförda tjänster än de kommunala.

Vi behöver större investeringar i vår välfärdsverksamhet. Om nu privata ägare ska investera vill de ha avkastning på detta. Förbjuds vinstuttag är det samma sak som att förbjuda privata företag, det vill säga vi får i huvudsak offentliga monopol.

Därför ska vi ställa oss frågan: Vill vi ha offentliga monopol eller vill vi ha valfrihet där verksamhet kan bedrivas såväl av offentliga som privata aktörer?

Frågan är intressant och mot denna bakgrund har jag låtit Sifo undersöka svaret på några relevanta frågor. 1 052 personer har svarat.

1. Hur bra eller dåligt tycker du att det är med valfrihet som gör att du kan välja vårdcentral, äldreboende eller skola mellan olika privata och offentliga alternativ?

Mycket bra 

 32 procent

Ganska bra

 36 procent

Ganska dåligt

 15 procent

Mycket dåligt

 9 procent

Tveksam, vet ej

 7 procent


68 procent tycker det är bra med valfrihet. 24  procent tycker det är dåligt.

2. Vinster används för att bygga reserver, utveckla en verksamhet och genom vinstuttag ge avkastning till dem som investerat. Anser du att vinstuttag ska få tillåtas i privata välfärdsverksamheter förutsatt att de får samma eller lägre ersättning som offentliga välfärdsverksamheter?

Det borde vara tillåtet med vinstuttag:

32 procent

Det borde inte vara tillåtet med vinstuttag:

51 procent

Tveksam, vet ej:

18 procent


Här är det fler som anser att det inte borde vara tillåtet med vinstuttag.

Nu uppstår det betydande problemet att den av svenska folket starkt önskade valfriheten går inte att uppnå om vinstuttag förbjuds, eftersom vi då inte kommer att ha kvar några privata välfärdsföretag av betydelse. Vi återgår då till myndighetsstyrda offentliga monopol.

Detta leder oss fram till följande två viktiga frågor:

3. Vad stämmer bäst in på din åsikt?

Behåll möjligheterna till valfrihet
genom att tillåta vinstuttag:

Alla: 46 procent

Borgerliga väljare: 72 procent

S, V och MP-väljare: 22 procent

Ta bort möjligheten till valfrihet
genom förbud mot vinstuttag:

Alla: 35 procent

Borgerliga väljare: 15 procent

S,V och MP-väljare: 60 procent

Tveksam, vet ej:

Alla: 19 procent

Borgerliga väljare: 13 procent

S,V och MP-väljare: 18 procent


Vi ser att av alla väljare är det fler som vill ha valfrihet än de som vill ha förbud mot vinstuttag. Detta tvärtemot Jan Guillous tvärsäkra uttalanden. Vidare finns en mycket stark majoritet bland borgerliga väljare för valfrihet med tillhörande vinstuttag. Också detta tvärt emot Jan Guillous uttalanden.

Dan Olofsson
Entreprenör inom IT

Platsannonser