Pension

Myndighet ska välja ut PPM-fonder

Regeringen vill låta en ny myndighet välja ut PPM-fonder, efter upprepade brister i dagens system. "Pensionsmyndigheten har sagt upp flera samarbetsavtal och i vissa fall polisanmält fondförvaltare", konstaterar regeringen.

Uppdaterad 2018-06-29
Publicerad 2018-06-29

Det framgår av ett pressmeddelande.

Regeringen har utsett Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg till utredare. Hans uppdrag: Att ta fram förslag till förändringar av premiepensionen i pensionssystemet.

"Den befintliga premiepensionskonstruktionen förutsätter aktiva och medvetna sparare. Dagens konstruktion av fondtorget gör dock valsituationen svår för de flesta och riskerar att leda till irrationella val som inte gagnar spararna", skriver regeringen.

Utredaren ska också undersöka förutsättningarna för en lag som ska reglera en ny myndighet, som ska välja ut fonder och ansvara för ett fondtorg.

Bakgrunden är att Pensionsmyndigheten de senaste åren upptäckt undermåliga fonder som befunnit sig i intressekonflikter och brutit mot myndighetens samarbetsavtal.

"Myndigheten har därför sagt upp flera samarbetsavtal på grund av avtalsbrott, och i vissa fall även polisanmält fondförvaltare för misstänkt ekonomisk  brottslighet, vilket lett till att det för närvarand  pågår flera förundersökningar", skriver regeringen.

Utredningen ska presenteras senast den 1 november 2019.

Uppdraget att utforma ett regelverk för ett upphandlat fondtorg för premiepension och regleringen av den nya myndigheten ska redovisas senast den 1 november 2019.

Målet är sedan att den nya myndigheten ska vara på plats 1 september 2020.

Den nya myndighetens förslagna uppdrag

Den ska liksom AP-fonderna vara frikopplad från politisk styrning, heter det. Regeringen ska inte ha kunna påverka fondutbudet.

Däremot ska den nya myndigheten "löpande följa upp att fondförvaltarna följer avtalen". Fondtorgets slagord ska vara "valfrihet, hållbarhet och kontrollerbarhet".

Myndigheten ska ställa krav på att fondförvaltarna bidrar till en hållbar utveckla genom att bland annat ta miljömässigt och socialt ansvar.

Målet med premiepensionen, skriver regeringen, är också att leverera en förväntad avkastning som överstiger inkomstindex.

Platsannonser

Logga in