FinansNyhet

Mycket starkt år för Mannheimer Swartling

Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling
Publicerad

Advokatbyrån Mannheimer Swartling redovisar ett resultat för moderbolaget på nästan 337 miljoner kronor för 2018 jämfört med 312 miljoner kronor 2017.

Miriam Istner-Byman

Årets resultat för koncernen, där dotterbolagen Mannheimer Swartling Ryssland, Mannheimer Swartling New York och Mannheimer Swartling Hong Kong ingår, låg på 337,2 miljoner kronor jämfört med 313, 5 miljoner kronor 2017. 

Utdelningen till byråns delägare låg på totalt 336, 8 miljoner kronor. Fördelningen av vinstmedlen bygger på modellen Pure Lockstep, vilken innebär att samtliga delägare delar lika på vinsten oavsett arbetsinsats.

Sammanlagt har byrån 400 jurister varav 78 delägare.

Annons

Mannheimer Swartling bedriver sin verksamhet vid åtta kontor; Stockholm, Göteborg, Malmö, Bryssel, Hongkong, Moskva, Shanghai och New York.  Räkenskapsåret är bolagets tjugoåttonde och koncernens tjugoandra.

Jan Dernestam, vd för Mannheimer Swartling, anser att 2018 var ett bra år, inte bara för Mannheimer Swartling utan för hela branschen. 

– Affärsklimatet i Sverige fortsatte att vara mycket bra under hela 2018 och det ledde förstås till en hög aktivitet i näringslivet, vilket också innebar mycket arbete för Sveriges advokater. Jag tror att även våra kollegor på de andra svenska advokatbyråerna kan se tillbaka på ett mycket starkt år. Här på Mannheimer Swartling är vi väldigt tacksamma över att våra klienter fortsätter att anlita oss för sina allra mest komplexa affärer och tvister.

Annons

Vad vill ni göra bättre under 2019?

– Vi försöker att bli bättre på det vi gör, allt från små interna rutiner till hur vi hanterar våra klienters stora internationella tvister och transaktioner. Det är oerhört fascinerande att se hur våra fantastiska medarbetare alltid försöker hitta smartare och mer kostnadseffektiva sätt att hjälpa våra klienter att lyckas med sina affärer. Man kan alltid bli bättre och det är en grymt stark drivkraft att hela tiden försöka förfina sina processer.

Vad är du särskilt stolt över?

Annons

– För sjuttonde året i rad röstade Sveriges juridikstudenter fram Mannheimer Swartling som den mest attraktiva advokatbyrån att arbeta på. Nästan hälften av alla som tar en juristexamen i Sverige söker jobb hos oss. Dagens studenter är framtidens ledare på Mannheimer Swartling och för ett konsultföretag som vi är medarbetarna vår allra mest värdefulla tillgång.

– Vi uppmuntrar alla våra anställda att ta egna initiativ, att samarbeta och generöst dela med sig av all kunskap till alla sina medarbetare och att engagera sig i samhällsfrågor och alla våra Pro Bono-projekt. Att få arbeta tillsammans med alla dessa unga supertalanger varje dag gör att alla vi delägare verkligen älskar det här jobbet.

Vilken är den största utmaningen för en stor advokatbyrå som Mannheimer Swartling?

– Vi får aldrig luta oss tillbaka och känna oss nöjda. Vi måste alltid överträffa våra kunders förväntningar så att de får ett mervärde av att anlita oss. Idag är konkurrensen i vår bransch stenhård och det finns många väldigt duktiga advokater i Sverige så vi måste hela tiden fortsätta springa. Vi ska aldrig följa marknaden utan vi måste fortsätta att leda utvecklingen av advokatbranschen.

– Vi är övertygade om att advokatbranschen står inför större förändringar under de kommande fem åren jämfört med allt vi sett sedan jag själv började arbeta för 25 år sedan. För att vara en ledande aktör om fem år måste vi idag själva ta initiativet till hur vi vill att advokatbranschen ska utvecklas och det är det vi gör inom ramen för MSA Innovation Lab. Vidare måste vi leda utvecklingen av ett modernt ledarskap byggt på coaching, empati, respekt och närvaro. 

Affärsenheten MSA Innovation Lab, som Mannheimer Swartling grundade under 2018,  ska arbeta med att utveckla byråns rådgivning, främst inom digitalisering men även med hur framtidens juridiska rådgivning kommer att se ut. Som en del av erbjudandet har Mannheimer Swartling etablerat en inkubator för start-ups inom Legal Tech och de har redan två nystartade företag som sitter på Mannheimer Swartlings kontor.

– Vi har skapat en avdelning där de sitter tillsammans med våra egna medarbetare som arbetar med vår digitalisering och på detta sätt har vi redan fått till ett fritt kunskapsflöde oss emellan som gynnar båda parter.

På Innovation Lab arbetar man både med den egna utvecklingen av digitala applikationer och  med att utveckla och tillhandahålla digitala plattformar som byråns klienter får tillgång till. 

– Vi har även inlett ett nära samarbete med tre ledande forskare från Handelshögskolan, Chalmers och Lunds universitet. Vi vill alltid ha en nära relation till akademin och digitaliseringen är förstås också ett område där akademiska samarbeten och tillgång till den senaste forskningen på området behövs för att ligga i den absoluta framkanten.

Inom vilka kundsegment vill ni växa?

– På grund av digitaliseringen av vår bransch och en väldigt stor ökning av antalet bolagsjurister under de senaste åren, så har mycket av den lite enklare “bulkjuridiken” antingen automatiserats eller kommit att hanteras internt av bolagen själva. Vår tillväxt ligger därför i det man brukar referera till som premiumsegmentet, alltså de allra största och mest komplexa tvisterna, transaktionerna och specialistärendena.

Mannheimer Swartling

Antal jurister: 400 

Antal delägare: 78 delägare

Åtta kontor: Stockholm, Göteborg, Malmö, Bryssel, Hongkong, Moskva, Shanghai och New York  

Årets resultat för koncernen: 337,2 miljoner kronor (313, 5 miljoner kronor) 2017 

Utdelning: 336, 8 miljoner kronor

 

Annons