Finans Nyhet

MTG tågar österut

Publicerad

Mediekoncernen MTG satsar vidare på den ryska marknaden och köper resterande andelar av tv-kanalen DTV.

MTG tillkännagav att bolaget har förvärvat de resterande 25% av aktierna i den ryska TV-kanalen DTV. Samtidigt har har förvärvat ytterligare 1,9% av aktierna i StoryFirst Communications Inc. för totalt 9,6 miljoner US dollar. MTGs innehav i det ryska TV-nätverket uppgår efter transaktionen till 39,9%.

–Ryssland har flest antal potentiella TV-tittare i Europa och marknaden fortsätter att uppvisa en enorm potential. Vår expansion i Central- och Östeuropa började för mer än tio år sedan och vi har nu Fri-TV- och/eller betal-TV-verksamheter i elva länder i regionen. DTVs tittartidsandel i målgruppen 12-49 år har utvecklats bra sedan vi gjorde vår första investering i kanalen 2001. DTV sänder uteslutande nöjesprogram och visar på vår förmåga att underhålla människor i olika delar av världen, kommenterade Hans-Holger Albrecht, MTGs VD och koncernchef,

DTV är en rysk Fri-TV-kanal som redovisade en fördubbling av försäljningen för det andra kvartalet i år. TV-kanalen uppnådde en kommersiell tittartidsandel på 1.8% i målgruppen 12-49 år. DTV når mer än 60 miljoner tittare i 400 städer runt om i Ryssland, som är Europas största marknad mätt i antalet TV-hushåll.

Annons

StoryFirst Communications är ett amerikanskt företag som äger och driver TV-kanalen CTC, Rysslands största privatägda kommersiella TV-nätverk, samt 13 regionala TV-stationer. CTC når över 100 miljoner TV-tittare och hade en nationell tittartidsandel på 10.1% under det andra kvartalet i år. MTG förvärvade 1,9% av aktierna för 9,6 miljoner US dollar, vilket motsvarar en värdering av StoryFirst på cirka 500 miljoner US dollar. Detta är samma värdering som vid MTGs förra förvärv av aktier i StoryFirst som genomfördes i juli tidigare i år. MTG kommer att fortsätta att redovisa sin andel i StoryFirst som ett intressebolag.

Annons