Annons

Annons

MTG säljer Nordic Entertainment

MTG säljer sin nordiska tv-verksamhet till den danska teleoperatören TDC. Bolaget ska nu satsa på e-sport, online-spel och digitalt videoinnehåll.

MTG säljer sin verksamhet inom tv i Norden, Nordic Entertainment och MTG Studios, till den danska teleoperatören TDC i en affär som värderar verksamheten till 19,6 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen består dels av ett kontant belopp om 3,3 miljarder kronor, dels 309 miljoner nyemitterade aktier i TDC, motsvarande 28 procent av det sammanslagna bolaget. Aktierna i TDC kommer i ett andra steg delas ut till ägarna i MTG.

Det nya bolaget kommer att omsätta cirka 30,6 miljarder danska kronor och ett ebitda-resultat om 9,6 miljarder kronor.

Syftet med affären är "skapa Europas första helt konvergenta media- och kommunikationsleverantör med ett förstärkt och integrerat kunderbjudande", skriver bolagen.

Annons

Annons

Samgåendet förväntas generera betydande synergier, en förbättrad tillväxt- och resultatprofil, samt högre avkastning till aktieägarna, motiveras affären vidare.

“Samgåendet förväntas ge sammanlagda synergier om cirka 600 miljoner danska kronor (790 miljoner kronor), varav 400 miljoner danska kronor (530 miljoner kronor) är relaterade till Opex och Capex och förväntas realiseras gradvis under tre år fram till slutet av 2021", skriver parterna om affären.

– Det här samgåendet skapar ett unikt, nytt och attraktivt erbjudande till både konsumenter och aktieägare i Norden. MTG har en lång historia av att vara i framkanten av förändring, och samgåendet är ytterligare bevis på vår hängivenhet till att forma framtidens underhållning och skapa värde för våra aktieägare. Vi skapar inte bara en ledande leverantör av integrerade högkvalitativa konsumentprodukter i Danmark och Norge, med möjlighet att expandera och integrera den nuvarande nordiska verksamheten, utan vi skapar även den första helt konvergenta media- och kommunikationsleverantören i Europa, säger David Chance, MTG:s styrelseordförande, i en kommentar.

 

Det kvarvarande MTG kommer även fortsättningsvis var noterat på Stockholmsbörsen och kommer i första hand vara fokuserat på "en portfölj med digitala tillväxtverksamheter med fokus på e-sport, online-spel och digitalt videoinnehåll, samt innehav i andra mediabolag".

"MTG är väl positionerat för den planerade fortsatta expansionen av sin digitala underhållningsverksamhet, som kommer att finansieras med det kontantbelopp som erhålls för MTG Nordics och av den pågående transformationen av MTG", heter det.

Kinnevik, med 20 procent av aktierna i MTG, ger sitt stöd till affären som väntas vara genomförd under andra halvåret 2018.

Det nya bolaget kommer att ha ett nytt namn och nytt varumärke.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons