Finans

MQ:s dotterbolag i konkurs

MQ:s dotterbolag Joy ansöker om konkurs. Styrelsen har beslutat om en företrädesemission på cirka 250 miljoner kronor.

Publicerad 2020-03-18

Emissionen är fullt garanterad. Investment AB Öresund, Swedbank Robur och andra av MQ:s största aktieägare, bland andra Mats Qviberg och hans familj, samt vissa av bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare, har ingått teckningsåtaganden avseende sina respektive pro-rata andelar i emissionen.

För emissionslikviden avser MQ att sänka sin befintliga bankskuld med i storleksordningen 150 miljoner kronor. Vidare bedöms Joys konkurs leda till kassaflödespåverkande avvecklingskostnader på i storleksordningen 25 miljoner. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

I samband med förberedelserna för emissionen har MQ träffat en överenskommelse med sin lånebank DNB om en förlängning av befintlig kreditfinansiering om upp till 145 miljoner kronor, villkorat av att emissionen genomförs.

MQ hade en nettoomsättning om 382 miljoner kronor (424) för det andra kvartalet, december-februari, i det brutna räkenskapsåret. Den jämförbara försäljningen minskade med 5,9 procent, och enligt HUI ökade marknadens jämförbara butiker med 0,1 procent under perioden.

Bruttomarginalen uppgick till 45,2 procent (49,6).

Periodens resultat uppgick till minus 232 miljoner kronor (-522), vilket motsvarar minus 21:96 kronor per aktie (-14:86).

 

Platsannonser