Finans

MQ ansöker om konkurs

UPPDATERAD: Öresundsbolaget MQ ansöker om konkurs. Aktien förblir handelsstoppad till avnotering.

Uppdaterad 2020-04-16
Publicerad 2020-04-16

”Beslutet att ansöka om konkurs baseras på kraftigt försämrad försäljning under mars och inledningen av april och som bedöms ha betydande påverkan på konsumtionsmarknaden under en längre period även efter covid-19. Styrelsen bedömer att förutsättningarna för att fortsätta bedriva MQ:s verksamhet väsentligt försämrats”, skriver bolaget.

Investmenbolaget Öresund äger 12 procent av såväl kapital som röster i MQ.

"De ytterligare kostnadsbesparingar och åtgärder som vidtagits i samband med pandemin bedöms inte vara tillräckliga med hänsyn till en redan tidigare utmanande ekonomisk situation. Det har heller inte varit möjligt att i nuvarande läge ta del av statliga lånegarantier via bolagets kreditgivare."

MQ offentliggjorde den 18 mars 2020 att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande. Företrädesemissionen bedömdes ge förutsättningar för att i ett finansiellt ansträngt läge ta koncernen tillbaka till lönsamhet, vilket dock förändrats i takt med en alltmer omfattande påverkan av pandemin som bedöms påverka konsumtionsmarknaden även efter covid-19.

"Det förändrade konsumtionsbeteende med minskad trafik till butikerna slår hårt mot koncernen då försäljningen på bolagets e-handel inte kan väga upp för den minskade försäljningen i butikerna. Det bedöms heller inte vara möjligt att erhålla ytterligare finansiering som krävs inom ramen för ett rekonstruktionsförfarande. Företrädesemissionen kommer därför att avbrytas och den tidigare utfärdade extra bolagsstämman ställs in."

"Det är ett djupt beklagligt besked som styrelsen tvingats fatta, inte minst för vår personal, våra leverantörer och samarbetspartners. Vi har gjort allt vi kunnat för att möjliggöra en fortsättning av verksamheten men under rådande omständigheter får vi inse att det tyvärr inte är möjligt," säger Ingvar Larsson, vd för MQ i en skriftlig kommenterar.

För en månad sedan blev det också känt att MQ:s dotterbolag Joy gick i konkurs.

MQ-aktien rusade under gårdagen innan den handelsstoppades i väntan på nyheter från bolaget.

Klädkedjan MQ kommer att förbli handelsstoppad fram till avnotering. Det uppger Nasdaqs presstalesman Erik Granström för Nyhetsbyrån Direkt.

 

 

Platsannonser