Fonder

Movestic och Morgan Stanley lanserar fond med inbyggt kapitalskydd

Tjänstepensionföretaget Movestic – med vd Linnéa Ecorcheville i spetsen, lanserar en ny typ av fond  med inbyggt kapitalskydd. Fondens konstruktion är är framtagen i samarbete med Morgan Stanley.

Uppdaterad 2020-03-29
Publicerad 2019-10-22

Tanken med fonden - Movestic Avancera - är att skydda kapitalet i nedgång samtidigt som den ger spararen möjlighet att följa med i uppgång.

Fonden har en bred global tillgångsexponering och är paketerad med en säljoption som löpande säkrar fondens värdetillväxt. Enligt Movestic är det unika med fonden att skyddsnivån stiger i uppgång, och sedan stannar kvar på den högre nivån – även om marknaden skulle vända ner. Fonden är tillgänglig för sparare som har Movestic för sin tjänstepension eller har en kapitalförsäkring hos Movestic.

Linnéa
Ecorcheville

– Många sparare både behöver och vill ta lite mer risk, men vill samtidigt ha någon form av begränsning för hur mycket kapitalet som mest kan sjunka. Nu skapar vi en lösning för dessa kunder där risk och avkastning balanseras på ett nytt sätt, säger Linnéa Ecorcheville, vd för Movestic Liv & Pension, i en presskommentar.

Movestic Avancera är en UCITS-fond med daglig handel. Fondens skyddsnivån anges i procent av fondens värde, och stiger i takt med att fondens kurs stiger.

Fonden, som är framtagen tillsammans med Morgan Stanley som också är motpart i optionen, finns med två skyddsnivåer. Den ena varianten innebär att fondens kurs inte kan sjunka mer än 25 procent från den högsta kurs fonden någonsin har haft. I den andra varianten skyddas spararen från kursfall större än 15 procent. Förväntad årlig avgift är 1,83 procent respektive 1,56 procent för de två olika varianterna.

– Såvitt vi vet finns inte den här konstruktionen på den svenska marknaden sedan tidigare, säger Linnéa Ecorcheville.

 

 

 

Om Movestic Liv & Pension

Movestic Liv & Pension är ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande och försäkringsskydd. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc.

Platsannonser