Finans

Moretime vill starta om

Hoppas kunna fylla på kassan med emission på 10 miljoner kronor och vill satsa på kärnområdena. "Nu handlar det om 'kill your darlings' och fokusera på digitaliseringen."

Uppdaterad 2016-02-24
Publicerad 2016-02-24

Moretime har under senaste året växt inom en rad områden. Bolaget har bland annat noterat en preferensaktie på Alternativa och startat en egen inkubatortjänst.

Nu hoppas man kunna fylla kassan rejält med en riktad emission på 10 miljoner kronor till ett antal professionella investerare och 10 miljoner kronor genom en företrädesemission. Aktiekursen är ned kraftigt sedan noteringen i maj 2014.

-- Vi har gjort många saker sedan noteringen och spretat ut lite. Det har varit både bra och dåligt. Vi ligger efter med den digitala plattformen med cirka ett och ett halvt år. Det har gjort att vi växt inom områden och kundkategorier där det digitala inte är avgörande, säger vd Carl-Fredrik Morander till Finwire.

-- Aktiekursen men även kontakten med aktieägare visar att det önskas ett fokus mot vårt kärnområde – digitalisering av professionella tjänster. Nu blir det också ett starkare fokus på att skapa intäkter i den digitala plattformen, fortsätter han.

Bolaget har inte ännu släppt sina siffror för helåret 2015. Men under årets nio första månader var den konsoliderade omsättningen för koncernen 37,2 miljoner kronor, en ökning med 66 procent jämfört med fjolåret.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, var -3,6 miljoner kronor (-13), medan resultatet efter skatt var -8,5 miljoner kronor (-16,9). I rapporten skrev Morander att helårsomsättningen kan landa på 50 miljoner kronor för 2015, vilket skulle innebära en tillväxt på cirka 70 procent. Han pekade också på att tillväxten framöver skulle stå tillbaka till förmån lönsamhet. När företaget kan nå ett positivt resultat och kassaflöde är det emellertid för tidigt att sia om.

-- Vi kommer att fokusera för fullt på vår digitala plattform, men när vi kan nå ett positivt resultat och kassaflöde är det för tidigt att sia om. Vi har lärt oss att vara försiktiga med prognoser, säger Morander.

-- Det är inte självklart att vår omsättning kommer att växa framöver. Nu handlar det om 'kill your darlings' och fokusera på digitaliseringen. Det kan leda till att vi kortsiktigt även minskar i omsättning då vi helt enkelt minskar ned vår konsultverksamhet, fortsätter han.

Moretime vill nu satsa på främst digitala tjänster.

-- Vår vision har varit en 'one stop shop' för småbolagen. Nu i april är vi där och då är det fullt fokus på att vi skall nå fram inom det här området. Krasst kan man säga att vi inte har varit tillräckligt bra på att skapa den nödvändiga digitala plattformen tidigare, säger Morander.

På frågan om vilka börsnoterade bolag som påminner om det nya Moretime pekar Morander på Fortnox. Bolaget har satsat på flera områden och under det senaste året byggt upp en konsultverksamhet. Man har även byggt upp en acceleratorverksamhet, en så kallad inkubator.

-- Den satsningen fick vi finansiering av EU för att göra. Det är egentligen klockrent för vi skall ju hjälpa småbolag och det gör vi också. Nu skall vi fatta beslut om framtiden för den verksamheten, berättar Morander. Han vill dock inte ge några ytterligare kommentarer om eventuella alternativ för inkubatorn.

Morander är själv en betydande aktieägare i bolaget. Han kontrollerar genom eget innehav och närstående cirka 20 procent av kapitalet.

-- Jag tänker satsa så mycket det går i emissionen givet mina privatekonomiska förutsättningar, avlsutar han.

Platsannonser