FinansNyhet

”Molnlösningar revolutionerar finansbranschen”

Tim Wakeford är chef för finansiella produkter på amerikanska molnbolaget Workday. Foto: Pressbild & Pixabay
Publicerad

Workdays molnplattform analyserar data från bokföring och kunder i realtid. Några svenska användare är Skandia och IF Försäkring. ”Med molnlösningar kan företag fokusera på sin affär och rådgivning”, säger Workdays Tim Wakeford, strategisk chef för finansprodukter i Europa, till Realtid.

David Gustavsson

Den amerikanska mjukvarujätten Workday erbjuder en plattformsbaserad molntjänst och ”financial management”- verktyg.

Systemet samlar, analyserar och presenterar bland annat bokförings- och kunddata automatiskt – men även företags löne- och kompetensnivåer, köns- och åldersfördelning, mångfaldsaspekter och anställningsbehov. Några svenska kunder är Skandia, If Försäkringar, Tieto och Spotify. Workday har nu även dialoger med svenska banker.

Realtid.se fick en intervju med Tim Wakeford som är bolagets nytillträdda strategiska chef för finansprodukter i Europa. Han kommer närmast från amerikanska Cuschman & Wakefield – en gigant inom fastighetsrådgivning – där han var CFO i nästan åtta år.

Annons

– Jag kände att jag vill göra något nytt och ser så mycket potential i molnlösningar för finansindustrin. Det revolutionerar sektorn och jag vill vara med från början och forma branschen, säger Tim Wakeford till Realtid.se när vi når honom på telefon på Workdays europeiska huvudkontor i London.

Varför är molnlösningar så banbrytande?

– För att det ändrar och effektiviserar finansorganisationer, automatiserar transaktionsprocesser och sänker kostnader, så att exempelvis banker kan fokusera mer på sin affär och rådgivning.

Annons

Skapar automatiseringen massarbetslöshet?

– Vissa arbetsuppgifter av repetitiv karaktär som med enkelhet och fördel kan automatiseras tas över av datorer. Det behövs färre personer som är involverade i olika former av transaktionsprocesser. Men jag räknar inte med massarbetslöshet. Systemen är främst stöd. Men rollerna förändras. Man kommer generellt jobba närmare med sina kunder och mindre med ren administration.

Datalagring och informationshantering kombinerat med automatiserad analys med hjälp av maskininlärande algoritmer är hett och efterfrågat av i stort alla branscher, enligt Tim Wakeford. Många hungrar efter predikativa analyser för att bli proaktivare.

Annons

Det finns också ett växande behov av plattformar som är anpassade till de nya EU-regler som införs i år, till exempel betaltjänstdirektivet PSD2 och datadirektivet GDPR som ersätter PUL i Sverige. GDPR innebär i huvudsak att konsumenter ska ha rätt att bli bortglömda och på egen begäran få sina personuppgifter raderade från bolag och banker. Även kraven för kund- och personuppgiftshantering skärps upp.

Workdays plattform är, enligt Tim Wakeford, GDPR-anpassad. Alla data i systemet är krypterad och borttagbar. Banker, försäkringsbolag och andra finansaktörer har mycket att vinna på att använda framtidsteknologier och automatiserande plattformslösningar ur ett regleringsperspektiv, menar han.

Samtidigt har de ofta svårt att migrera kärndata eller ”core banking” till molnet på grund av teknikarv – alltså de många gamla, långsamma, stela och dyra system som lagrar bankernas gigantiska och ständigt växande datamängder.

– Det är möjligt, men inte lätt att flytta den typen av data till molnet. Men de borde i vilket fall fråga sig hur de kan bli mer effektiva. Med den stora mängden befintliga och nya bank- och finansregleringar skulle de dra nytta av att samla allt i en plattform som uppgraderas automatiskt för att uppfylla rådande compliance. I dag har alla olika system, säger Tim Wakeford [som, ska sägas, är chef på ett företag som säljer just en sådan typ av plattform, reds. anm].

Han upplever dock att bankerna tar dessa utmaningar på största allvar. Men de kan ändå få svårt att konkurrera med techjättars finansprodukter. Facebook har redan gjort det möjligt för amerikanska användare att föra över pengar via Messenger, medan Apple och Samsung lanserat varsin betaltjänst. Nu börjar även kinesiska Alipay, ett ”Swish” även för utlandsbetalningar, göra sitt intåg i Europa, senast i Finland.

– Banker kan få svårt att hänga med i teknikutvecklingen. Det är möjligt att de stora techbolagens kundlösningar börjar leta sig in i banksystemet framöver, säger Tim Wakeford.

Väljer exempelvis Apple att starta en egen ”Ibank” riskerar storbanker drabbas av kundflykt och få rekryteringsproblem. Men Wakeford är övertygad om att det alltid kommer finnas de som vill jobba regionalt och inte för globala techjättar. Många privatpersoner har också fortsatt stor banktilltro, i synnerhet äldre och tekniknoviser.

De födda på 80- och 90-talet som vuxit upp med internet, så kallade ”millennials”, tenderar dock vara mindre banklojala och istället föredra kundvänligaste lösningarna. Leverantör spelar mindre roll. De är också mycket mindre banklojala än tidigare generationer.

– Bankerna måste satsa mer på kundupplevelsen och samarbete med fintechbolag för att förbli relevanta. Samtidigt som fintechföretag vill komma åt bankernas enorma datamängder och stora kundstockar, säger Tim Wakeford som också spår en ökad konsolidering i banksektorn, vilket skett i många andra branscher.

Workdays plattform finns nu i USA och Europa. Nästa steg är att även låta kunder utveckla egna applikationer via öppna API:er, ett datadelande gränssnitt för sömlös informationsöverföring mellan parter. Plattformens ”big data”-analyser ska också vässas, så att företag bättre kan utvärdera sina verksamheter och marknadsstrategier.

– Systemet ska kunna kombinera till exempel bankkontoinformation med operationell data [såsom ett företags leverantörs- och redovisningsdata samt information om konkurrenter], säger Tim Wakeford.

Plattformen använder redan maskininlärande algoritmer, det som slarvigt och i regel felaktigt kallas för artificiell intelligens.

– AI är ännu i sin linda och vi får se de verkliga fördelarna först när man med hjälp av AI kan automatisera riktigt komplexa transaktioner från början till slut och förutse framtida utfall.

Workday vill ligga i framkant och för en dialog med än så länge hemligt amerikanskt AI-bolag.

Revolutionerar AI samhället eller är det en ihålig hajp?

– Som del av techbranschen försöker jag vara lite sunt skeptisk. Men det vi definitivt får se är att datorer tar över otaliga transaktionsaktiviteter och clearing-processer i framtiden. Men de ersätter inte mänsklig arbetskraft. Människor kommer för lång tid framöver behöva tolka de flesta resultat som genereras av datorer.

Tittar ni på blockchain, teknologin bakom bitcoin?

– Ja, men vi vill se fler praktiska exempel på hur det ska fungera i bred skala. Vi överväger nu dock att experimentera med tekniken som potentiellt kan ta bort mellanhänder i transaktionsprocesser. Transaktioner bekräftas istället direkt i blockchain-nätverket med hjälp av exempelvis smarta kontrakt.

Annons